Hjelpemidler

Dersom du har redusert funksjonsevne kan du få låne hjelpemidler som bidrar til en lettere hverdag. 

Brosjyre: Hjelpemidler kan lette hverdagen

Kommunen formidler hjelpemidlene både fra eget hjelpemiddellager og fra Nav Hjelpemiddelsentral. Kommunens fysio- og ergoterapitjeneste kan gi råd og veiledning om hjelpemidler og om hvordan du søker – både ved kortvarig behov og i forbindelse med søknad til NAV. Vurderingen av hvilke hjelpemidler det er hensiktsmessig å søke om blir gjort sammen med bruker. 

Det er også andre ting du kan gjøre selv for å få en enklere hverdag.

 
Om lån
Det finnes mange ulike hjelpemidler. Fra enkle hjelpemidler som en dostol eller gåstol til avanserte tekniske hjelpemidler som senger, heiser og biler. Det finnes også hjelpemidler for syn og hørsel. Det er viktig at du beskriver hvilke aktiviteter i hverdagen du har utfordringer med på grunn av nedsatt funksjon. En fagperson vil gi deg tips og råd til hva som finnes av hjelpemidler for å lette utfordringene dine.

Oversikt over de ulike hjelpemidlene

 

Hjelpemiddellageret i Karmøy kommune har ansvar for utlån av trygghetsalarmer og for utlån av andre hjelpemidler når behovet er mindre enn 2 år. NAV hjelpemiddelsentral har ansvar for utlån av hjelpemidler når behovet vurderes som varig. Kommunens hjelpemiddellager kan låne ut i påvente av hjelpemidler fra NAV.

 

 • Alle korttidslån er for en periode på inntil 2 år, men behovet vil bli evaluert etter 3-6 måneder.
 • Du forplikter deg til å ta vare på hjelpemidlene og levere tilbake etter avtale. Bruker har ansvar for renhold og daglig vedlikehold av hjelpemidler.
 • Som hovedregel må du selv hente/levere hjelpemidlene hos hjelpemiddellageret, men i enkelte tilfeller kan du få hjelpe til dette.
 • Hjelpemiddellageret har også ansvar for ut- og innlevering av hjelpemidler fra NAV.
 • Slik prioriterer hjelpemiddellageret (2019)

 

Vedlikehold

Bruker/låner har ansvar for renhold og daglig vedlikehold av hjelpemidler. Se vedlikeholdsveiledning for de vanligste hjelpemidlene.

Du trenger ikke egen forsikring på hjelpemidler utlånt fra NAV, men du er ansvarlig for forsvarlig bruk og oppbevaring av hjelpemiddelet ( NB! egne regler for høreapparat og bil). Ved skade på hjelpemiddelet vil hjelpemiddelsentralen levere ut et nytt/reparere dersom du ikke har skyld i skaden. Har du selv skyld i skaden vil det vurderes om det er grunnlag for å kreve erstatning fra deg. Du har som hovedregel ansvar for handlinger som begås ved bruk av hjelpemiddelet. Ved skade på andre, eller annens eiendom dekkes dette vanligvis av innboforsikring. Sjekk derfor dette opp mot din forsikring.

Se tips om oppbevaring av utstyr til hjelpemidler

 
Slik melder du feil
 • Behov for reparasjon av hjelpemidler utlånt av kommunen og av NAV Hjelpemiddelsentralen meldes normalt til Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen på telefon 52 81 01 01, evt. hjelpemiddellageret på tlf. 52 81 20 90. Reparasjonsoppdraget blir videreformidlet til den rette instans.
 • Akutt reparasjon av hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral: Ordningen gjelder alle dager mellom 08-24, og omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette bruker i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd. Akuttvakten vil vurdere og avtale hvilke tiltak som skal iverksettes ut ifra situasjonsbeskrivelse. I slike tilfeller er målet at bruker skal bli hjulpet eller man finner en løsning innen 24 timer.
  • Akuttelefon dag:  407 02 811 (kl. 10–14)
  • Akuttelefon kveld:  992 28 677 (kl. 08–24, bortsett fra telefontid hverdager 10–14)
 • Slik bidrar du til at vi kan hjelpe deg snarest mulig: Bruksanvisning for melding av feil på hjelpemidler
Forventet reparasjonstid

NAV Hjelpemiddelsentral har som mål å utføre 80 % av alle service- og reparasjonsoppdrag innen 7 kalenderdager fra oppdraget er registrert. I tilfeller der det eksempelvis ikke passer for bruker, kan det avtales at oppdraget skal utføres utenom fastsatte tider etter avtale med bruker.

 

I utgangspunktet kan du ta med deg hjelpemidlene dine på ferier og kortere opphold i EØS-land, men ta gjerne kontakt med hjelpemiddelsentralen i forkant slik at dette blir registrert, i tilfelle noe skulle skje med hjelpemiddelet under reise. Hjelpemidler som ønskes tatt med til land utenfor EØS kan informeres Hjelpemiddelsentralen om (KS eller Teknikk) Informasjon om hva som tas med, hvor lenge og hvor. Bruker tar kontakt med lokal terapeut som melder videre til sentralen. Dersom du har fått lov å ta med deg hjelpemiddelet har du rett til å få det reparert om det går i stykker. Bruker besørger da reparasjonen selv, utlegg vil bli refundert ved fremvisning av faktura til Nav hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralen skal også kontrollere om arbeidet er riktig utført ved hjemkomst

 • Elektrisk rullestol på fly: De fleste flyselskap aksepterer elektriske rullestoler som bagasje, men sjekk dette opp med flyselskapet i forkant. Alle el.rullestoler utlevert etter år 2000 skal ha batterier som er godkjent for transport i fly. I noen tilfeller krever flyselskapet dokumentasjon på dette. Har du behov for dokumentasjon tar du kontakt med hjelpemiddelsentralen.
 • Skade på hjelpemiddelet ved flyreise: Sjekk hjelpemiddelet for eventuelle transportskader umiddelbart etter uthenting. Dersom det er noen skader må dette meldes omgående til flyselskapet. Du vil da få et referansenummer og kontaktinformasjon som sendes til hjelpemiddelsentralen.
 • Lading i utlandet: Ladere som leveres sammen med utstyret skal kun brukes i stikkontakt med nettspenning 220 V (vanlig nettspenning i Norge). Reiser du til et land med en annen nettspenning, må du enten ha en omformer eller kjøpe/låne en lader tilpasset nettspenningen i det aktuelle landet. Dette må du skaffe selv. Stikkontakter i utlandet kan være ulike de i Norge, da kan du trenge en adapter for at laderen skal passe. Dette kan kjøpes i de fleste elektrobutikker.

 

Bestillerkontoret for helse- og omsorgstjenester behandler søknad om trygghetsalarm og hjelp fra fysio- og ergoterapitjenesten, herunder hjelp til kartlegging av hjelpemiddelbehov og bistand til å søke om hjelpemidler.

Hjelpemiddellageret gir råd, veiledning og praktisk hjelp.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjelpemidler og/eller trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt

Kommunen skal innhente nødvendige opplysninger før vedtak fattes.

Det er viktig at du legger med nødvendig dokumentasjon sammen med søknaden:

 • Hørsel: Bekreftelse på hørselsnedsettelse fra spesialist/hørselslege hvis du ikke bruker høreapparat. Bruker du høreapparat er det god nok bekreftelse.
 • Syn: Nyeste øyelegerapport fra øyelege (ikke eldre enn 2 år) som dokumenterer diagnose, grad av skarpsyn og evt. grad av lysømfintlighet. Nyeste brilleseddel (ikke eldre enn 2 år)

Søknaden utredes ved bestillerkontoret før den kommer til fysio- og ergoterapitjenesten for videre behandling.

Søknadene vurderes etter en prioriteringsliste.

Karmøy kommune benytter fortrinnsvis elektroniske søknadsskjemaer: 

Det er også mulig å bruke PDF-skjema som kan skrives ut for utfylling på papir. Dette må sendes inn med ordinær post. 

 

Egenandelen for tjenestene følger egenbetalingssatser som er vedtatt i kommunens årsbudsjett.

Satser for egenbetaling

Oversikten over hvilke hjelpemidler som er registrert på deg er tilgjengelig når du logger inn på nav.no og finner frem til «Din hjelpemiddeloversikt». Denne oversikten viser alle hjelpemidler som er registrert utlånt til deg. Oversikten viser ikke hjelpemidler som er kategorisert som tilbehør. Oversikten er kun tilgjengelig for innbyggere som kan logge seg inn via ID-porten. Det betyr blant annet at foreldre ikke kan logge inn for å se aktive utlån registrert på egne barn.