Helsestasjon | Jordmor

Helsestasjon og jordmortjenesten er et gratis tilbud for barn og gravide i kommunen.

Jordmor og svangerskapsomsorg

Svangerskapsomsorgen er et frivillig og gratis tilbud til alle gravide som bor i Karmøy og Bokn kommune. Jordmor jobber i samsvar med de nasjonale retningslinjene for svangerskapet. Er du gravid kan du velge om du ønsker å gå til fastlege, jordmor eller en kombinasjon.

Målet for svangerskapsomsorgen er å sikre at svangerskapet går så normalt og trygt som mulig både for deg og barnet. Vi har fokus både på den fysiske og psykiske helsen gjennom svangerskapet. Det legges vekt på individuell veiledning med forberedelse til amming, fødsel og den første tiden etterpå. Jordmor har fokus på normal prosesser i svangerskapet, men henviser videre ved eventuelle avvik.

Jordmor ønsker å møte deg så tidlig som mulig i svangerskapet. På denne måten kan vi best mulig gi deg oppfølging etter dine behov, og bidra til at du får en trygg og god opplevelse av å være gravid. Partner eller annen ledsager må gjerne bli med på konsultasjonene dersom dere ønsker det. Imidlertid anbefales det en eller flere konsultasjoner bør gjennomføres uten partner tilstede.

Tjenestebeskrivelse – Svangerskapsomsorg

Hvem kan oppsøke jordmortjenesten

 • Kvinner som planlegger graviditet
 • Samtale ved uønsket graviditet
 • Kvinner/par som venter barn
 • Barselkvinner/par og nyfødte spedbarn
 • Kvinner/par som ønsker prevensjonsveiledning

Vær tidlig ute med å bestille time da det ofte er stor pågang. NB! Ta med urinprøve og aktuelle papirer.

Vi ønsker velkommen til et trygt og hyggelig samarbeid!

Jordmortjenestens tilbud

 • Samtale, råd og veiledning om tema innen helse, livsstil, graviditet og foreldrerolle
 • Helsekontroll i svangerskapet
 • Henvisning ved behov
 • Amme- og fødselskurs
 • Forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre
 • Hjelp til familieplanlegging og prevensjon
 • Tidlig hjemmebesøk 1-4 dager etter hjemkomst fra fødeavdelingen
 • Bedriftsjordmor

Amme-/barselpoliklinikk for nybakte foreldre i Karmøy

I perioden 2 uker etter utskrivelse fra føde-/barsel-avdeling kan poliklinikken hjelpe med følgende:

 • Ammehjelp/ammeveiledning
 • Råd/tiltak ved ammeproblemer
 • Sjekk av vonde sting
 • Hvor: Norheim helsestasjon 2.et Oasen Storsenter f.o.m 04.01.23
 • Når: Onsdager kl 08.30 – 11.00
 • SMS-timebestilling:  404 11 261 / 404 05 135

NYBAKTE FORELDRE I KARMØY

Aktuelle lenker og nettsider

Om svangerskapet

Amming

Andre relevante lenker

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis lavterskeltilbud for gravide, barn, unge og deres foreldre (ev. foresatte og partnere). Tilbudet består av svangerskapskonsultasjoner, barnekonsultasjoner 0-5 år, skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom – HFU, foreldreveiledning, smittevern, helsetjenester for innvandrere og flyktninger og smittevern. Helsestasjonene i Karmøy kommune gir også tilbud om hjemmebesøk til nyfødte, ammeveiledning, EPDS- screening for barseldepresjon, Søvngruppe og foreldreveiledningsprogram (Cos- P).

Tjenestebeskrivelse – helsestasjon

Om helsestasjonen

Når du har født, vil helsestasjonen få beskjed om dette fra sykehuset. Helsesykepleier vil kontakte deg for å avtale tid for hjemmebesøk.

Alle barn 0–5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet følger et standardisert program med 14 konsultasjoner. Lege og helsesykepleier kan henvise barn og familier med spesielle behov til andre helsetjenester. Familier kan også selv ta kontakt ved behov utover faste konsultasjoner.

Formålene med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Karmøy kommune deltar i prosjektet «Trygge foreldre på Haugalandet». Helsestasjonstjenesten tilbyr førstegangsforeldre kurs i programmet Circle of Security – Parenting (COS-P), Trygghetsirkelen. Kursene blir holdt av sertifiserte kursledere i helsestasjonstjenesten.

Foreldrene plikter å bidra til at barnet deltar i helsekontroller. Dersom du ikke kan møte til avtalt tid, gi beskjed både for å planlegge ny time, og for at andre kan benytte tiden. Gi også beskjed ved flytting. Vennligst ikke møt på helsestasjonen med sykt barn, avtal heller ny tid.

Norheim helsestasjon 0-5 år

Fredag 10.09.22 blir driften på Avaldsnes helsestasjon for 0-5 år flyttet til Norheim helsestasjon. Helsestasjonen ligger i andre etasje på Oasen kjøpesenter.

Norheim helsestasjon er under utbygging høsten 2022. Når den ferdigstilles ved årsskiftet, vil både helsestasjon 0-5 år og skolehelsetjenesten være samlet på Oasen. Under byggefasen denne høsten vil det være både støy, støv og endringer på kontorplassene til helsesykepleierne innad på helsestasjonen.

Fra 1. september 2022 vil vi igjen tilby standardisert program med 14 konsultasjoner. Ved 8-månederskonsultasjonen tilbyr vi gruppe med fokus på utvikling av robusthet hos barn. Norheim helsestasjon tilbyr kun individuelle konsultasjoner ved 8-mnd. i byggeperioden. I tillegg starter vi opp igjen med Åpen helsestasjon. Dette er et lavterskeltilbud hvor småbarnsforeldre kan møte uten timeavtale for råd og veiledning hos helsesykepleier.

Skudenes helsestasjon

Telefon: 52 81 15 51

 • Åpen helsestasjon hver mandag fra 12.30 – 14.00 (åpen helsestasjon holdes stengt ut januar 2023)
 • Barselgruppe med helsesykepleier og jordmor
 • 4 måneders grupper med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 8 måneders grupper med helsesykepleier
 • Jordmor 

Åkra helsestasjon

Telefon: 52 81 15 51

 • Åpen helsestasjon hver mandag fra 12.30 -14.00
 • Individuelle konsultasjoner: 0-5 år
 • Skolehelsetjenesten 6-13 år
 • Helsestasjon for Ungdom onsdager fra 15 – 18
 • Jordmor 

Kopervik helsestasjon

 • Åpen helsestasjon hver mandag 12.30-14.00

Norheim helsestasjon

 • Åpen helsestasjon hver mandag 12.30-14.00
Barnets alderDu møterVaksinerNyttig informasjon
Cirka to ukerHelsesykepleier (hjemmebesøk)Barn miljø og sikkerhet 0 – 6 mnd 
Trygt sovemiljø for spedbarn
Barnevaksinasjonsprogrammet
Forebygge skjevt hode og favorittside
Av-og-til: En god start på livet
4 uker

 
Helsesykepleier og jordmor (Barselgruppe)Tran
6 uker
Helsesykepleier og legeRotavirusvaksineGode råd – Feber
3 mndHelsesykepleierDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom,Rotavirusvaksine, Hepatitt BMat og måltider for spedbarn
4 mndHelsesykepleier og Fysioterapeut (Gruppe)
5 mndHelsesykepleierDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt BGod tannhelse fra første tann
6 mndHelsesykepleier og legeBarns miljø og sikkerhet barn 6 mnd – 2 år
8 mndHelsesykepleierDyrbar last- Trygg trafikk
10 mndHelsesykepleierSmå barn og alkohol
12 mndHelsesykepleierDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt BNår barnet skader seg
15 mndHelsesykepleierMMR
18 mndHelsesykepleier
2 årHelsesykepleier og legeBarn miljø og sikkerhet 2 – 4 år
4 årHelsesykepleier og legeBarn miljø og sikkerhet 4 – 6 år Barn i bil

I tillegg til 14 faste konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet, anbefaler Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen også hjemmebesøk av jordmor.

Tjenestebeskrivelse – barselgrupper

Helsekontor for flyktninger, asylsøkere og innvandrere

Åpningstid: mandag-fredag kl. 08.00- 15.00.

Adresse: Kopervik helsestasjon på Kopparen kjøpesenter

Telefon: 52 85 75 00

Følgende prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet og oppfølgning:

 • Gravide
 • Barn 0-18 år
 • Personer fra områder med høy risiko for smittsomme sykdommer
 • Personer som har vært utsatt for tortur, vold eller annen psykisk eller fysisk traumatisering .
 • Enslige mindreårige
 • Personer med funksjonshemning

Tuberkulosekontroll er lovpålagt.

Les mer om lovpålagte helseundersøkelser for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Tjenesten for bosatte flyktninger består av en helsekartlegging hos helsesykepleier. Etter dette gis tilbud om legeundersøkelse, evt. vaksinasjon, veiledning, samtaler og tilrettelegging i forhold til tjenester i kommunen (fastlege, tannhelse osv.) og spesialisthelsetjenesten.

Tjenestebeskrivelse