Helsestasjon | Jordmor

Helsestasjon og jordmortjenesten er et gratis tilbud for barn og gravide i kommunen.

Jordmor og svangerskapsomsorg

Svangerskapsomsorgen er et frivillig og gratis tilbud til alle gravide som bor i Karmøy og Bokn kommune. Jordmor jobber i samsvar med de nasjonale retningslinjene for svangerskapet. Er du gravid kan du velge om du ønsker å gå til fastlege, jordmor eller en kombinasjon.

Målet for svangerskapsomsorgen er å sikre at svangerskapet går så normalt og trygt som mulig både for deg og barnet. Vi har fokus både på den fysiske og psykiske helsen gjennom svangerskapet. Det legges vekt på individuell veiledning med forberedelse til amming, fødsel og den første tiden etterpå. Jordmor har fokus på normal prosesser i svangerskapet, men henviser videre ved eventuelle avvik.

Jordmor ønsker å møte deg så tidlig som mulig i svangerskapet. På denne måten kan vi best mulig gi deg oppfølging etter dine behov, og bidra til at du får en trygg og god opplevelse av å være gravid. Partner eller annen ledsager må gjerne bli med på konsultasjonene dersom dere ønsker det. Imidlertid anbefales det en eller flere konsultasjoner bør gjennomføres uten partner tilstede.

Tjenestebeskrivelse – Svangerskapsomsorg

Hvem kan oppsøke jordmortjenesten

 • Kvinner som planlegger graviditet
 • Samtale ved uønsket graviditet
 • Kvinner/par som venter barn
 • Barselkvinner/par og nyfødte spedbarn
 • Kvinner/par som ønsker prevensjonsveiledning

Vær tidlig ute med å bestille time da det ofte er stor pågang. NB! Ta med urinprøve og aktuelle papirer.

Vi ønsker velkommen til et trygt og hyggelig samarbeid!

Jordmortjenestens tilbud

 • Samtale, råd og veiledning om tema innen helse, livsstil og graviditet
 • Helsekontroll i svangerskapet
 • Henvisning ved behov
 • Forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre
 • Hjelp til familieplanlegging og prevensjon
 • Tidlig hjemmebesøk 1-4 dager etter hjemkomst fra fødeavdelingen
 • Utfyllelse av Erklæring om farskap ved samboerskap

Amme-/barselpoliklinikk for nybakte foreldre i Karmøy

I perioden 2 uker etter utskrivelse fra føde-/barsel-avdeling kan poliklinikken hjelpe med følgende:

 • Ammehjelp/ammeveiledning
 • Råd/tiltak ved ammeproblemer
 • Sjekk av vonde sting
 • Hvor: Avaldsnes helsestasjon (Kong Augvaldsvg. 50)
 • Når: Tirsdager (oppstart  01.11.21), kl 08.30 – 11.00
 • SMS-timebestilling: 404 11 261

NYBAKTE FORELDRE I KARMØY

Aktuelle lenker og nettsider

Om svangerskapet

Amming

Andre relevante lenker

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis lavterskeltilbud for barn, unge og gravide i kommunen. Tilbudet består av svangerskapskonsultasjoner, barnekonsultasjoner 0-5 år, skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom – HFU, foreldreveiledning, helsetjenester for innvandrere og flyktninger og smittevern. Helsestasjonene i Karmøy kommune gir også tilbud om hjemmebesøk til nyfødte, ammeveiledning, EPDS- screening for barseldepresjon, Søvngruppe og foreldreveiledningsprogram (Cos- P).

Tjenestebeskrivelse – helsestasjon

Om helsestasjonen

Når du har født, vil helsestasjonen få beskjed om dette fra sykehuset. Helsesykepleier vil kontakte deg for å avtale tid for hjemmebesøk.

Alle barn 0–5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet følger et standardisert program med 14 konsultasjoner. Lege og helsesykepleier kan henvise barn og familier med spesielle behov til andre helsetjenester. Familier kan også selv ta kontakt ved behov utover faste konsultasjoner.

Formål med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov.

Karmøy kommune deltar i prosjektet «Trygge foreldre på Haugalandet». Helsestasjonstjenesten tilbyr førstegangsforeldre kurs i programmet Circle of Security – Parenting (COS-P), Trygghetsirkelen. Kursene blir holdt av sertifiserte kursledere i helsestasjonstjenesten.

Foreldrene plikter å bidra til at barnet deltar i helsekontroller. Dersom du ikke kan møte til avtalt tid, håper vi at du gir beskjed både for å planlegge ny time, og for at andre kan benytte tiden. Gi også beskjed ved flytting. Vennligst ikke møt på helsestasjonen med sykt barn, avtal heller ny tid.

Endring i helsestasjon 0-5 år på Avaldsnes helsestasjon. Fra fredag 10. september blir helsestasjon for barn 0-5 år flyttet til Norheim helsestasjon. Fra mandag 13. september vil alle timeavtaler for barn tilhørende Avaldsnes helsestasjon, bli gjennomført på Norheim helsestasjon. Helsestasjonen ligger i andre etasje på Oasen kjøpesenter. Samlokaliseringen vil gi en bedre drift med de personellressursene vi har til rådighet.

Barnets alderDu møterVaksinerNyttig informasjon
Cirka to ukerHelsesykepleier (hjemmebesøk)Barn miljø og sikkerhet 0 – 6 mnd 
Trygt sovemiljø for spedbarn
Barnevaksinasjonsprogrammet
Forebygge skjevt hode og favorittside
4 uker

 
Helsesykepleier og jordmor (Barselgruppe)Tran
6 uker
Helsesykepleier og legeRotavirusvaksineGode råd – Feber
3 mndHelsesykepleierDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom,Rotavirusvaksine, Hepatitt BMat og måltider for spedbarn
4 mndHelsesykepleier og Fysioterapeut (Gruppe)
5 mndHelsesykepleierDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt BPass og puss
6 mndHelsesykepleier og legeBarns miljø og sikkerhet barn 6 mnd – 2 år
8 mndHelsesykepleierDyrbar last- Trygg trafikk
10 mndHelsesykepleierSmå barn og alkohol
12 mndHelsesykepleierDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt BNår barnet skader seg
15 mndHelsesykepleierMMR
18 mndHelsesykepleier
2 årHelsesykepleier og legeBarn miljø og sikkerhet 2 – 4 år
4 årHelsesykepleier og legeBarn miljø og sikkerhet 4 – 6 år Barn i bil

I tillegg til 14 faste konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet, anbefaler Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen også hjemmebesøk av jordmor.

Tjenestebeskrivelse – barselgrupper

Helsekontor for flyktninger, asylsøkere og innvandrere

Åpningstid: mandag-fredag kl. 08.00- 15.00.

Adresse: Kopervik helsestasjon på Kopparen kjøpesenter

Telefon: 52 85 75 00

Følgende prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet og oppfølgning:

 • Gravide
 • Barn 0-18 år
 • Personer fra områder med høy risiko for smittsomme sykdommer
 • Personer som har vært utsatt for tortur, vold eller annen psykisk eller fysisk traumatisering .
 • Enslige mindreårige
 • Personer med funksjonshemning

Tuberkulosekontroll er lovpålagt.

Les mer om lovpålagte helseundersøkelser for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Tjenesten for bosatte flyktninger består av en helsekartlegging hos helsesykepleier. Etter dette gis tilbud om legeundersøkelse, evt. vaksinasjon, veiledning, samtaler og tilrettelegging i forhold til tjenester i kommunen (fastlege, tannhelse osv.) og spesialisthelsetjenesten.

Tjenestebeskrivelse