Helsekontor for flyktninger, asylsøkere og innvandrere

Åpningstid: mandag-fredag kl. 08.00- 15.00.

Adresse: Vestheimvegen 39, 4250 Kopervik (Bygnes)

Telefon: 52 81 23 60. Telefontid: Mandag – torsdag kl. 08.30 – 11.00.

Følgende prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet og oppfølgning:

  • Gravide
  • Barn 0-18 år
  • Personer fra områder med høy risiko for smittsomme sykdommer
  • Personer som har vært utsatt for tortur, vold eller annen psykisk eller fysisk traumatisering
  • Enslige mindreårige
  • Personer med funksjonshemning

Tuberkulosekontroll er lovpålagt

Les mer om lovpålagte helseundersøkelser for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente (helsedirektoratet)

Tjenesten for bosatte flyktninger består av en helsekartlegging hos helsesykepleier. Etter dette gis tilbud om legeundersøkelse, evt. vaksinasjon, veiledning, samtaler og tilrettelegging i forhold til tjenester i kommunen (fastlege, tannhelse osv.) og spesialisthelsetjenesten. Dersom du oppholder deg i Karmøy uten å være bosatt, har du rett på nødvendig helsehjelp på lik linje med turister. Les mer om øyeblikkelig legehjelp her.

Helsekontoret er samlokalisert med kommunens smitteverntjenester som korona og vaksinasjon.

Tjenestebeskrivelse

Trykk på bildet for mer informasjon om
konsekvensene av krigen i Ukraina