Legevakt

Dersom du tror du kan være smittet av coronaviruset ber vi om at du i åpningstiden ringer et eget telefonnummer som vi har opprettet for dette: Koronatelefon: 52 81 23 60. Denne er betjent mandag-fredag kl. 08.30-15.00 og lørdag-søndag kl. 09.00-15.00.

Ring ellers legevakt på 116 117. Har du alvorlige symptomer som f. eks. pustevansker ring 113.

Legevaktens formål er å sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenom fastlegens vanlige åpningstid. Legevakten er en del av den akuttmedisinske kjede.

Alle oppfordres til å ringe legevakten før oppmøte for å få en vurdering av sykepleier. Utfra sykdomsbildet og opplysninger som fremkommer i telefonsamtalen blir det avtalt hva som skal skje videre. Det kan være råd og veiledning gitt av sykepleier, avtale om legekonsultasjon eller annet (evt. ambulanse). Legevakten har vaktlege i beredskap for akutt-utrykninger.


Medisinsk nødnummer: telefon 113  | Nærmeste legevakt: telefon 116 117

«Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp» blir brukt for hastegradsvurdering ved alle henvendelser. Legevakten prioriterer henvendelsene i Akutt (røde henvendelser), Haster (gule henvendelser) og Vanlig (Grønne henvendelser). Grønne henvendelser er henvendelser som ikke haster eller kan prioriteres til legevakt. Dette kan bety at pasienten kan få beskjed om å kontakte fastlegen sin neste dag for å få hjelp.

Link til tjenestebeskrivelse

Psykososial støtte i kriser

Karmøy kommunes temaside om coronaviruset