Legevakt

Sist oppdatert 29. mars 2019 13:17

Legevaktens formål er å sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenom fastlegens vanlige åpningstid. Legevakten er en del av den akuttmedisinske kjede.

Alle oppfordres til å ringe legevakten før oppmøte for å få en vurdering av sykepleier. Utfra sykdomsbildet og opplysninger som fremkommer i telefonsamtalen blir det avtalt hva som skal skje videre. Det kan være råd og veiledning gitt av sykepleier, avtale om legekonsultasjon eller annet (evt. ambulanse). Legevakten har vaktlege i beredskap for akutt-utrykninger.

 

Medisinsk nødnummer: telefon 113  | Nærmeste legevakt: telefon 116 117

 

«Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp» blir brukt for hastegradsvurdering ved alle henvendelser. Legevakten prioriterer henvendelsene i Akutt (røde henvendelser), Haster (gule henvendelser) og Vanlig (Grønne henvendelser). Grønne henvendelser er henvendelser som ikke haster eller kan prioriteres til legevakt. Dette kan bety at pasienten kan få beskjed om å kontakte fastlegen sin neste dag for å få hjelp.

 

Psykososial støtte i kriser