Kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren i kommunen er et tilbud til kreftpasienter og pårørende. Tilbudet er lett tilgjengelig og krever ikke søknad eller vedtak om andre kommunale tjenester. Målsetningen er at den enkelte mestrer utfordringene i hverdagen i størst mulig grad, og ivaretar kontroll og ansvar i eget liv.
  • bidra til å koordinere tjenestetilbudet til kreftpasienter
  • gi et lett tilgjengelig tilbud hvor pasient og pårørende kan ta direkte kontakt
  • ha oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen
  • gi støtte til kreftpasienter og pårørende
  • gi råd om lindring av plagsomme symptomer

Ta gjerne kontakt selv – eller be legen din, sykehuset eller andre formidle kontakt. Kreftkoordinator har kontor sammen med Bestillerkontoret for helse- og omsorgstjenester, som holder til i kinobygget i Kopervik.

Hilde Håland er kreftkoordinator i Karmøy kommune. Hun er sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie, og har i tillegg kompetanse innen lindrende behandling og smertelindring.

  • E-post: hilde.haland@karmoy.kommune.no
  • Kontortelefon: 52 81 01 31
  • Mobiltelefon: 468 45 048

 

Brosjyre for Karmøy kommunes kreftkoordinator