Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen

Sist oppdatert 8. mai 2020 14:28
Hver uke kan du møte en helsesykepleier på ungdomskolene i kommunen. Her kan du ta kontakt hvis du lurer på noe, om du trenger noen å snakke med eller trenger hjelp til å løse personlige eller helserelaterte spørsmål. Dersom du ønsker et helsetilbud på ettermiddagstid kan du ta kontakt med helsestasjon for ungdom (HFU).

  • Er tilgjengelig for elevene – «Åpen dør»
  • Veiledning i helserelaterte og personlige spørsmål
  • Vaksiner – 10. klasse: Vaksinasjon mot poliomyelitt. For mer informasjon, se www.folkehelsa.no
  • Samtale med alle elever i 8.klasse om trivsel, miljø og overgang til ungdomsskole
  • Helseopplysning og undervisning
  • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser. Samarbeid skjer ut fra samtykke fra elev og foreldre
  • Delta på foreldremøter
  • Gjennomføre temadag ”Ungdom og seksualitet” i 9. eller 10. klasse
  • Delta på undervisningsopplegget ”psykisk helse i skolen” (www.psykiskhelseiskolen.no)
  • Miljøretta tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø

 

Slik kontakter du helsesykepleier på din ungdomsskole:

Skudenes ungdomsskole

Helsesykepleier Dager Telefon e-post Helsestasjon
Christine Eikrem Tirsdag og fredag, kl. 08.30-14 971 73 910 chei1@karmoy.kommune.no Skudenes helsestasjon: 52 81 14 20


Åkra ungdomsskole

Helsesykepleier Dager Telefon e-post Helsestasjon
Gunvor Våga Tirsdag, onsdag og fredag 911 87 217 gva@karmoy.kommune.no
May Iren Knutsen Mandag 918 35 160 mik@karmoy.kommune.no Åkra: 52 81 15 51


Danielsen ungdomsskole

Helsesykepleier Dager Telefon e-post Helsestasjon
Gunvor Våga Torsdag 911 87 217 gva@karmoy.kommune.no Åkra: 52 81 15 51


Stangeland ungdomsskole

Helsesykepleier Dager Telefon e-post Helsestasjon
Tirsdag kl 09.30-14, torsdag kl. 08.30 – 14


Bø ungdomsskole

Helsesykepleier Dager Telefon e-post Helsestasjon
Gro Støle Årebukt Tirsdag og torsdag kl 09.30-14.

Onsdag partallsuke kl. 10- 4

941 30 556

Kontor skole: 52 81 18 68

gsa@karmoy.kommune.no Avaldsnes helsestasjon: 52 81 15 02


 

Vormedal ungdomsskole

Helsesykepleier Dager Telefon e-post Helsestasjon
Grethe Aa. Lofthus Onsdag, torsdag og fredag kl 0830 -11 404 19 421, kontor skole: 52 81 18 92  galo@karmoy.kommune.no Norheim helsestasjon: 52 81 16 90