Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen

Sist oppdatert 15. november 2019 09:02
Hver uke kan du møte en helsesykepleier på ungdomskolene i kommunen. Her kan du ta kontakt om du lurer på noe, trenger noen å snakke med eller trenger hjelp til å løse personlige eller helserelaterte spørsmål.

 • «Åpen dør» – er tilgjengelig for elevene
 • Veiledning i helserelaterte og personlige spørsmål
 • Vaksinasjon
 • Samtale med alle elever i 8.klasse om trivsel, miljø og overgang til ungdomsskole
 • Helseopplysning og undervisning
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser. Samarbeid skjer ut fra samtykke fra elev og foreldre
 • Delta på foreldremøter
 • Gjennomføre temadag ”Ungdom og seksualitet” i 9. eller 10. klasse
 • Delta på undervisningsopplegget ”psykisk helse i skolen” (www.psykiskhelseiskolen.no)
 • Miljøretta tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø


 Skudenes ungdomsskole
 • Christine Eikrem: Tirsdag og fredag. Kl 830-14
 • Telefon: 971 73 910
 • chei1@karmoy.kommune.no
 • Skudenes helsestasjon: 52 81 14 20
Åkra ungdomsskole
Danielsen ungdomsskole
Stangeland ungdomsskole
 • Jorunn Blø Fjell: Tirsdag kl 930 – 14, torsdag. Kl 830 – 14
 • Telefon: 416 16 878
 • jbf@karmoy.kommune.no
Bø ungdomsskole
 • Gro Støle Årebukt: Tirsdag og torsdag  kl 930 -14              Onsdag partall kl 10 – 14
 • Telefon: 941 30 556, kontor skole: 52 81 18 68
 • gsa@karmoy.kommune.no
 • Avaldsnes helsestasjon: 52 81 15 02
Vormedal ungdomsskole
 • Grethe Aa. Lofthus: Onsdag, torsdag og fredag kl 0830 -11
 • Telefon: 404 19 421, kontor skole: 52 81 18 92
 •  galo@karmoy.kommune.no
 • Norheim helsestasjon: 52 81 16 90

Dersom du ønsker et helsetilbud på ettermiddagstid kan du ta kontakt med helsestasjon for ungdom (HFU):

Helsestasjon for ungdom (HFU)