Ungdomsskolen

Hver uke kan du møte en helsesykepleier på ungdomskolene i kommunen. Her kan du ta kontakt hvis du lurer på noe, om du trenger noen å snakke med eller trenger hjelp til å løse personlige eller helserelaterte spørsmål. Dersom du ønsker et helsetilbud på ettermiddagstid kan du ta kontakt med helsestasjon for ungdom (HFU).

 • Er tilgjengelig for elevene – «Åpen dør»
 • Veiledning i helserelaterte og personlige spørsmål
 • Vaksiner – 10. klasse: Vaksinasjon mot poliomyelitt. For mer informasjon, se www.folkehelsa.no
 • Samtale med alle elever i 8.klasse om trivsel, miljø og overgang til ungdomsskole
 • Helseopplysning og undervisning
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser. Samarbeid skjer ut fra samtykke fra elev og foreldre
 • Delta på foreldremøter
 • Gjennomføre temadag ”Ungdom og seksualitet” i 9. eller 10. klasse
 • Delta på undervisningsopplegget ”psykisk helse i skolen” (www.psykiskhelseiskolen.no)
 • Miljøretta tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø

Slik kontakter du helsesykepleier på din ungdomsskole:

Skudenes ungdomsskole

 • Skudenes helsestasjon – 52 81 14 20

Åkra ungdomsskole

 • Åkra helsestasjon – 52 81 15 51

Danielsen ungdomsskole

 • Åkra helsestasjon – 52 81 15 51

Stangeland ungdomsskole

 • Anne Katrine Bachmann – akb02@karmoy.kommune.no – 90364028
 • Kopervik helsestasjon – 52 85 75 50

Bø ungdomsskole

 • Gro Støle Årebukt – gsa@karmoy.kommune.no – 94130556
 • Avaldsnes helsestasjon – 52 81 15 02

Vormedal ungdomsskole

 • Norheim helsestasjon – 52 81 16 90