Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis lavterskeltilbud for barn, unge og gravide i kommunen.

Om helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis lavterskeltilbud for barn, unge og gravide i kommunen. Tilbudet består av svangerskapskonsultasjoner, barnekonsultasjoner 0-5 år, skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom – HFU, foreldreveiledning, helsetjenester for innvandrere og flyktninger og smittevern. Helsestasjonene i Karmøy kommune gir også tilbud om hjemmebesøk til nyfødte, ammeveiledning, EPDS- screening for barseldepresjon, Søvngruppe og foreldreveiledningsprogram (Cos- P).

Link til tjenestebeskrivelse – helsestasjon

Link til tjenestebeskrivelse – helsestasjon for ungdom