Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Viktig informasjon om coronapandemien

Det er flere endringer i helse- og omsorgstjenestene som følge av coronapandemien. Dette gjelder også helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Oversikten finner du her.


Om helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis lavterskeltilbud for barn, unge og gravide i kommunen. Tilbudet består av svangerskapskonsultasjoner, barnekonsultasjoner 0-5 år, skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom – HFU, foreldreveiledning, helsetjenester for innvandrere og flyktninger og smittevern. Helsestasjonene i Karmøy kommune gir også tilbud om hjemmebesøk til nyfødte, ammeveiledning, EPDS- screening for barseldepresjon, Søvngruppe og foreldreveiledningsprogram (Cos- P).

Link til tjenestebeskrivelse – helsestasjon

Link til tjenestebeskrivelse – helsestasjon for ungdom

Norheim, Avaldsnes, Kopervik, Åkra og Skudenes helsestasjon tilbyr svangerskapskonsultasjon hos jordmor. Den gravide kan selv velge om de vil følges opp av jordmor eller fastlege i svangerskapet, eller gjennom et samarbeide mellom jordmor og fastlege. Svangerskapskontrollene er gratis. Les mer:

Jordmor


Når du har født, vil helsestasjonen få beskjed om dette fra sykehuset. Helsesykepleier vil kontakte deg for å avtale tid for hjemmebesøk.

Alle barn 0–5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet følger et standardisert program med 14 konsultasjoner. Lege og helsesykepleier kan henvise barn og familier med spesielle behov til andre helsetjenester. Familier kan også selv ta kontakt ved behov utover faste konsultasjoner.

Formål med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov.

Foreldrene plikter å bidra til at barnet deltar i helsekontroller.

Dersom du ikke kan møte til avtalt tid, håper vi at du gir beskjed både for å planlegge ny time, og for at andre kan benytte tiden. Gi også beskjed ved flytting. Vennligst ikke møt på helsestasjonen med sykt barn, avtal heller ny tid.

Midlertidig endring i helsestasjonstilbudet 0-5 år

Frem til skolestart vil barn 0-5 år som hører til Skudeneshavn helsestasjon bli konsultert av helsesykepleier/lege ved helsestasjonen på Åkra.

For tiden er det reduserte personellressurser og ledige stillinger ved helsestasjonen i Skudeneshavn. Nyansatte helsesykepleiestudenter blir ferdig utdannet våren 2021 og 2022. Samlokalisering av dette tilbudet ved Skudeneshavn og Åkra helsestasjon i en periode muliggjør god opplæring av nyansatte og bidrar til å sikre en forsvarlig, faglig og kvalitetssikker tjeneste til innbyggerne.

Faste konsultasjoner ved helsestasjonene:

Barnets alder Du møter Vaksiner Nyttig informasjon
Cirka to uker Helsesykepleier (hjemmebesøk) Barn miljø og sikkerhet 0 – 6 mnd

Trygt sovemiljø for spedbarn

Barnevaksinasjonsprogrammet

Forebygge skjevt hode og favorittside

4 uker Helsesykepleier og jordmor (Barselgruppe) Tran
6 uker Helsesykepleier og lege Rotavirusvaksine Gode råd – Feber
3 mnd Helsesykepleier DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom,Rotavirusvaksine, Hepatitt B Mat og måltider for spedbarn
4 mnd Helsesykepleier og Fysioterapeut (Gruppe)
5 mnd Helsesykepleier DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B Pass og puss
6 mnd Helsesykepleier og lege Barns miljø og sikkerhet barn 6 mnd – 2 år
8 mnd Helsesykepleier Dyrbar last- Trygg trafikk
10 mnd Helsesykepleier Små barn og alkohol
12 mnd Helsesykepleier DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B Når barnet skader seg
15 mnd Helsesykepleier MMR
18 mnd Helsesykepleier
2 år Helsesykepleier og lege Barn miljø og sikkerhet 2 – 4 år
4 år Helsesykepleier og lege Barn miljø og sikkerhet 4 – 6 årBarn i bil

I tillegg til 14 faste konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet, anbefaler Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen også hjemmebesøk av jordmor.

Link til tjenestebeskrivelse – barselgrupper

Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis.

Skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud til deg mellom 13-20 år, som oppholder deg i Karmøy kommune. På HFU møter du to helsesøstre, en psykolog og en lege. Timebestilling er ikke nødvendig.

Helsestasjon for ungdom

Åpningstid: mandag-fredag kl. 08.00- 15.00.

Adresse: Sveinsvolljordet 7, 4250 Kopervik

Telefon: 52 85 75 58

Følgende prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet og oppfølgning:

 • Gravide
 • Barn 0-18 år
 • Personer fra områder med høy risiko for smittsomme sykdommer
 • Personer som har vært utsatt for tortur, vold eller annen psykisk eller fysisk traumatisering .
 • Enslige mindreårige
 • Personer med funksjonshemning

Tuberkulosekontroll er lovpålagt.

Les mer om lovpålagte helseundersøkelser for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Tjenesten for bosatte flyktninger består av en helsekartlegging hos helsesykepleier. Etter dette gis tilbud om legeundersøkelse, evt. vaksinasjon, veiledning, samtaler og tilrettelegging i forhold til tjenester i kommunen (fastlege, tannhelse osv.) og spesialisthelsetjenesten.

Link til tjenestebeskrivelse

Psykiske vansker og lidelser hos barn og unge er mer vanlig enn mange tror. Når man opplever at noe er vanskelig, bør man snakke med en voksen som man har tillit til.

Helse Fonna har samlet informasjon og råd  i Barn og unges helseteneste. Kommunen har også flere hjelpetilbud til barn og ungdom som har psykiske plager. Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) kan gi råd, veiledning og oppfølging ved lettere psykiske plager, eller der man av andre grunner ser behov for forebyggende psykisk helsearbeid.

Vanlige årsaker til at vi blir kontaktet:

 • Samspillsvansker i familien
 • Engstelse
 • Tristhet
 • Sinne
 • Lav selvtillit/selvfølelse
 • Strev i samspill med jevnaldrende
 • Belastninger i familien

Kontaktinformasjon til Pedagogisk psykologisk tjeneste – PPT