Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Sist oppdatert 31. mars 2020 13:46

Kommunen er i en situasjon hvor personellressurser, særlig innen helse- og omsorgstjenestene, må disponeres på en mest mulig fornuftig måte. Smittesituasjonen er i stadig endring, og tiltak må kunne tilpasses situasjonen. Karmøy kommune har gjort noen endringer i tjenestene for å kunne ta imot økt antall henvendelser om coronaviruset og kompensere for personell i karantene. Endringer vurderes fortløpende, og kan skje raskt.

 • Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten hjelper nå til med å besvare telefoner og å ivareta testing. Skolehelsetjenesten har dessverre måttet prioriteres ned i denne perioden, men vil fortsatt være tilgjengelig på telefon på den enkelte helsestasjon.
 • Helsestasjon for ungdom i Karmøy: Trenger du noen å snakke med? Eller er det noe du lurer på? Vi har åpent for telefon-konsultasjoner mandag-fredag fra kl. 9-15. Det er bare til å sende SMS, så ringer vi deg opp igjen. Mob: 918 35 160. Ved behov for fornyelse av resept på p-piller eller annen prevensjon, kontakt enten Kopervik helsestasjon på tlf: 52 85 75 50 eller Norheim helsestasjon på tlf: 52 81 16 90.
 • Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Har du som forelder noe du tenker på eller bekymrer deg over i forhold til barnet ditt? Bare ta kontakt med oss på helsestasjonene. Vi kan veilede dere over telefon. Det er kun Åkra helsestasjon som for tiden holder stengt. En kan kontakte:
  Skudenes helsestasjon:  52 81 14 20
  Kopervik helsestasjon: 52 85 75 50
  Avaldsnes helsestasjon: 52 81 15 02
  Norheim helsestasjon: 52 81 16 90
 • Helsestasjonene vil prioritere oppfølging av nyfødte gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, 6-ukers konsultasjon med helsesykepleier og lege, følge opp barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for. Åpen helsestasjon er stengt inntil videre. Hvis det er nødvendig, ta kontakt med din helsestasjon på telefon for å konferere.
 • Driften av jordmortjenesten vil nå endres som følge av den pågående pandemien. Endringene er gjort for å minimere risiko for smitte. Konsultasjonene vil bli kortere, og kun de kontrollene som er helt nødvendige vil bli utført. Vi støtter oss på råd og anbefalinger fra helsedirektoratet, samt egen jordmorfaglig vurdering. Mer informasjon på jordmortjenestens nettside.


Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis lavterskeltilbud for barn, unge og gravide i kommunen.
Tilbudet består av svangerskapskonsultasjoner, barnekonsultasjoner 0-5 år, skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom – HFU, foreldreveiledning, helsetjenester for innvandrere og flyktninger og smittevern. Helsestasjonene i Karmøy kommune gir også tilbud om hjemmebesøk til nyfødte, ammeveiledning, EPDS- screening for barseldepresjon, Søvngruppe og foreldreveiledningsprogram (Cos- P).

Avaldsnes, Kopervik, Åkra og Skudenes helsestasjon tilbyr svangerskapskonsultasjon hos jordmor. Den gravide kan selv velge om de vil følges opp av jordmor eller fastlege i svangerskapet, eller gjennom et samarbeide mellom jordmor og fastlege. Svangerskapskontrollene er gratis. Les mer:

Jordmor


Når du har født, vil helsestasjonen få beskjed om dette fra sykehuset. Helsesykepleier vil kontakte deg for å avtale tid for hjemmebesøk.

Alle barn 0–5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet følger et standardisert program med 14 konsultasjoner. Lege og helsesykepleier kan henvise barn og familier med spesielle behov til andre helsetjenester. Familier kan også selv ta kontakt ved behov utover faste konsultasjoner.

Formål med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov.

Foreldrene plikter å bidra til at barnet deltar i helsekontroller. Dersom du ikke kan møte til avtalt tid, håper vi at du gir beskjed både for å planlegge ny time, og for at andre kan benytte tiden. Gi også beskjed ved flytting. Vennligst ikke møt på helsestasjonen med sykt barn, avtal heller ny tid.

 

Faste konsultasjoner ved helsestasjonene:

Barnets alder Du møter Vaksiner Nyttig informasjon
Cirka to uker Helsesykepleier (hjemmebesøk) Barn miljø og sikkerhet 0 – 6 mnd

Trygt sovemiljø for spedbarn

Barnevaksinasjonsprogrammet

Forebygge skjevt hode og favorittside

4 uker Helsesykepleier og jordmor (Barselgruppe) Tran
6 uker Helsesykepleier og lege Rotavirusvaksine Gode råd – Feber
3 mnd Helsesykepleier DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom,Rotavirusvaksine, Hepatitt B Mat og måltider for spedbarn
4 mnd Helsesykepleier og Fysioterapeut (Gruppe)
5 mnd Helsesykepleier DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B Pass og puss
6 mnd Helsesykepleier og lege Barns miljø og sikkerhet barn 6 mnd – 2 år
8 mnd Helsesykepleier Dyrbar last- Trygg trafikk
10 mnd Helsesykepleier Små barn og alkohol
12 mnd Helsesykepleier DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B Når barnet skader seg
15 mnd Helsesykepleier MMR
18 mnd Helsesykepleier
2 år Helsesykepleier og lege Barn miljø og sikkerhet 2 – 4 år
4 år Helsesykepleier og lege Barn miljø og sikkerhet 4 – 6 årBarn i bil

I tillegg til 14 faste konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet, anbefaler Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen også hjemmebesøk av jordmor.

Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis.

Skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud til deg mellom 13-20 år, som oppholder deg i Karmøy kommune. På HFU møter du to helsesøstre, en psykolog og en lege. Timebestilling er ikke nødvendig.

Helsestasjon for ungdom

Åpningstid: mandag-fredag kl. 08.00- 15.00.

Adresse: Sveinsvolljordet 7, 4250 Kopervik

Telefon: 52 85 75 58

Følgende prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet og oppfølgning:

 • Gravide
 • Barn 0-18 år
 • Personer fra områder med høy risiko for smittsomme sykdommer
 • Personer som har vært utsatt for tortur, vold eller annen psykisk eller fysisk traumatisering .
 • Enslige mindreårige
 • Personer med funksjonshemning

Tuberkulosekontroll er lovpålagt.

Les mer om lovpålagte helseundersøkelser for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Tjenesten for bosatte flyktninger består av en helsekartlegging hos helsesykepleier. Etter dette gis tilbud om legeundersøkelse, evt. vaksinasjon, veiledning, samtaler og tilrettelegging i forhold til tjenester i kommunen (fastlege, tannhelse osv.) og spesialisthelsetjenesten.

 

 

Psykiske vansker og lidelser hos barn og unge er mer vanlig enn mange tror. Når man opplever at noe er vanskelig, bør man snakke med en voksen som man har tillit til.

Helse Fonna har samlet informasjon og råd  i Barn og unges helseteneste. Kommunen har også flere hjelpetilbud til barn og ungdom som har psykiske plager. Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) kan gi råd, veiledning og oppfølging ved lettere psykiske plager, eller der man av andre grunner ser behov for forebyggende psykisk helsearbeid.

Vanlige årsaker til at vi blir kontaktet:

 • Samspillsvansker i familien
 • Engstelse
 • Tristhet
 • Sinne
 • Lav selvtillit/selvfølelse
 • Strev i samspill med jevnaldrende
 • Belastninger i familien

Kontaktinformasjon til Pedagogisk psykologisk tjeneste – PPT