Vold og overgrep i nære relasjoner

Opplever du, eller noen du kjenner, vold eller overgrep i hjemmet? Er du bekymret for et barn eller nabo? Her finner du telefonnumre og informasjon om hvor du kan få hjelp.

Telefonnumre:

  • Politiet: 02800 (døgnåpent)
  • Politiet – nødnummer: 112 (døgnåpent)
  • Legevakten: 116 117 (døgnåpent)
  • Krisesenteret i Haugesund: 52 72 98 84 (døgnåpnet)
  • Barnevernet: 900 63 350 (dagtid)
  • Barnevernsvakta: 915 32 510 (vakttjeneste utenom kontortid)
  • Alarmtelefon barn og ungdom: 116 111. (Fra utlandet: +47 954 11 755, SMS: 417 16 111). Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. Ukedager: kl. 15.00-08.00. Helg: hele døgnet. Barn som blir utsatt for vold eller overgrep eller opplever at de voksne ruser seg kan ringe alarmtelefonen. Barn som er redd for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse oppfordres også til å ta kontakt.
  • Vern for eldre: 800 30 196 (mandag–fredag kl. 09.00–15.00)

Karmøy kommune har et samarbeid med Krisesenteret Vest IKS i Haugesund. Krisesenteret er et tilbud til både menn, kvinner og LHBT-personer.

Link til tjenestebeskrivelse

Krisesenter Vest

Mange er urolig for en venn, en nabo, for en selv eller et annet barn eller en ungdom – eller for et ufødt barn. I Karmøy kan du kan snakke om din uro med helsestasjonen, barneverntjenesten, barnehage og skole. Slik kan du få hjelp til å definere din uro og du kan også få hjelp til å finne ut hvor du eventuelt skal gå videre med informasjonen.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten Barnevernet

Her finnner du Karmøy kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan – Vold i nære relasjoner