Leve hele livet i Karmøy

I mars 2021 vedtok Karmøy kommunestyre Plan for leve hele livet i Karmøy (2021-23). Planen har to hovedmål, med ulike fokusområder.

Mål 1 – Lokalsamfunn som fremmer eldres livskvalitet:

  • Eldre får brukt sine ressurser
  • Bevisste og aktive eldre
  • Livsglede i sykehjem/dagtilbud

Dette målet har et bredt samfunnsperspektiv og vil omfatte de fleste av kommunens tjenesteområder, reguleringer og samarbeid. Avdeling for folkehelse har prosjektansvaret for oppfølgingen av dette.

Mål 2 – Trygge helse- og omsorgstjenester:

  • Tjenestetilbud og kapasitet
  • Kompetanse, pasientsikkerhet og ernæring
  • Velferdsteknologi og hjelpemidler
  • Kontinuitet
  • Informasjon og brukermedvirkning

Hovedmål 2 gjelder tjenestene innen helse og omsorg.

Oppfølgingsarbeidet er påbegynt, og vil pågå gjennom hele planperioden.