Friskliv og mestring

Friskliv og Mestring Karmøy kommune hjelper og støtter personer som ønsker å endre sine levevaner, og har som hensikt å fremme helse og forebygge sykdom.

Tilbudet er spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller allerede har en diagnose.

Frisklivstilbudet inneholder gruppetilbud innen fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Alle tilbudene starter med en individuell helsesamtale.

Tilbud

Frisklivssamtalen er individuell og blir brukt for å kartlegge deltakerens utfordringer og gir oversikt over evt. tilpasninger som må gjøres for den enkelte. Samtalen gjennomføres før oppstart og i etterkant av tilbudet en er med på.

Frisklivstrening er et gruppebasert tilbud der deltakerne lærer om hvordan man kan bli mer aktiv i hverdagen, og hvorfor dette er så viktig. Kurset består av både teori og praksis. Aktivitetsdelen gjennomføres både innendørs og utendørs. Det blir gjennomført to samlinger hver uke i 8 uker. Pris: 300,-

Bra Mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Man får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltakere og lærer å lese varedeklaraon. Kurset består av 5 samlinger i løpet av 12 uker der temaet er bra mat i teori og praksis. Pris: 300,-

Tobakksfri er et tilbud til deg som ønsker å slutte å røyke eller snuse. Kurset består av 6 samlinger i løpet av 7 uker. De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte. I de neste møtene jobber man med å opprettholde tobakksfriheten og motivasjonen. Mange opplever at det er lettere å bli røykfrie sammen med andre. Pris: Gratis

Opplever du nedstemthet, depressive tanker, angst? Eller at stress og belastninger i hverdagen er i ferd med å bli vanskelige å håndtere? Karmøy kommune har ulike lavterskeltilbud som blant annet kurs i mestring av depresjon, angst og stress/belastning. Kurset blir ledet av terapeuter i kognitiv terapi og går over 6 samlinger med 2,5 timer pr. uke. Les mer:

Rask psykisk helsehjelp

Våren 2019 starter et nytt diagnoseuavhengig kurstilbud for voksne som lever med kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger. Formålet med kurset er å bidra til at personer som lever med helseutfordringer får styrket tro på egen mestring og tro på egne ressurser til å håndtere livssituasjonen. Pris: 200,-

Dette er et læring- og mestringskurs for personer som har fått konstatert diagnosen KOLS. Målet er å øke livskvalitet og helsestatus, samt å øke aktivitetsnivået. Kurset blir gjennomført med èn samling hver uke i åtte uker. Kvalifisert helsepersonell gjennomfører både den teoretiske og den praktiske delen av kurset. Pris: 300,-

Dette er et gruppetreningstilbud for personer med nedsatt balanse og som føler seg ustø i hverdagen. Hvis du ønsker å bli trygg på egne bein er dette et tilbud for deg. Deltakerne får tilbud om trening over en periode på 8 uker, med 2 treninger hver uke. Alle påmeldte tas inn til en individuell kartlegging av fysioterapeut. Treningen foregår på Vea sykehjem og ledes av fysioterapeut. Pris: 300 kroner.

Se Helse Fonnas arrangementkalender for faste eller planlagte tilbud i deres regi.

Helse Fonna læring- og mestringssenter