Friskliv og mestring

Karmøy kommune har som hensikt å fremme helse og forebygge sykdom. Målgruppen er personer som ønsker støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudene er spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller allerede har en diagnose. Alle tilbudene starter med en individuell helsesamtale, for å kartlegge deltagernes utfordringer og gir oversikt over eventuelle tilpasninger som må gjøres for den enkelte. 

Enkelte kurs blir gjennomført på tvers av flere kommuner, ved hjelp av ett interkommunalt samarbeid mellom Haugesund, Bokn, Suldal, Tysvær og Karmøy kommune. Hensikten er å sikre likeverdige og faglig gode lavterskeltilbud innen friskliv, læring- og mestring. Se mer informasjon under de ulike tilbudene.

Frisklivstrening

Sted: Karmøy kommune, Vea sykehjem

Frisklivstrening er et gruppebasert tilbud der deltakerne lærer om hvordan man kan bli mer aktiv i hverdagen, og viktigheten av fysisk aktivitet. Helsedirektoratets anbefalinger danner grunnlaget for kurset. Kurset består av både teori og praksis, hvor ulike former for fysisk aktivitet gjennomføres både innendørs og utendørs.

Kurset starter opp i februar og september. Tilbudet består av to samlinger hver uke (mandag og onsdag), over en periode på 8 uker.

Pris: 300 kroner.

Bra mat

Sted: Karmøy (Vea sykehjem), i regi av Bokn kommune.

Bra Mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Man får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltakere og lærer å lese varedeklarasjon.

Mer informasjon kommer.

Snus- og røykeslutt

Sted: Haugesund kommune.

Frisklivssentralen i Haugesund tilbyr kurs for deg som vil slutte å snuse eller røyke. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet.

Mange nikotinavhengige synes det er lettere å slutte sammen med andre. Frisklivssentralen tilbyr slutteveiledning i gruppe. Kurset består av seks møter. I de tre første møtene forbereder du deg til sluttdatoen, og de tre neste jobbes det med å opprettholde snus- og røykfrihet.

Kurset har oppstart flere ganger årlig, og består av seks samlinger over 7 uker. 

Pris: 300 kroner (gratis for studenter).

Digitalt mestringstreff

I regi av Suldal og Haugesund kommune. Mer informasjon kommer.

Søvnkurs for voksne

Sted: Tysvær kommune.

Søvnkurset er for deg over 18 år som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Søvnkurset er utviklet av Helsedirektoratet

Tema som blir tatt opp er kunnskap om søvn og søvnvansker, søvnvaner, antakelser om søvn og avspenningsteknikker. Du vil få utlevert søvndagbok som vi anbefaler at du jobber aktivt med i kursperioden

Kurset passer best for deg som ikke har spesielle søvnsykdommer som f.eks. søvnapné og restless legs. Er heller ikke så godt egnet for deg som har søvnvansker grunnet pågående akutt krise.

Tid og sted: 4 kursdager på Rådhuset i Aksdal, 20. oktober, 3. november, 10. november og 1. desember.

Pris: 300 kroner.  

Balansegruppe – Sterk og stødig

Sted: Karmøy kommune, Vea sykehjem

Dette er et gruppetreningstilbud for personer med nedsatt balanse og som føler seg ustø i hverdagen. Hvis du ønsker å bli trygg på egne bein, er dette et tilbud for deg. Alle påmeldte kontaktes, og aktuelle deltakere tas inn til en individuell kartlegging av fysioterapeut. Treningen foregår på Vea sykehjem og ledes av fysioterapeut.

Tilbudet starter opp i februar og september. Deltakerne får tilbud om trening over en periode på 8 uker, med 2 treninger hver uke.

Pris: 300 kroner.

Rask psykisk helsehjelp

Personer over 18 år med behov for korttidsbehandling for nylig oppstått angst, depresjon av mild til moderat grad eller stress og belastningsplager kan ta kontakt med rask psykisk helsehjelp.

Rask psykisk helsehjelp

Helse Fonna sine tilbud

Se Helse Fonnas arrangementkalender for faste eller planlagte tilbud i deres regi.

Helse Fonna læring- og mestringssenter