Helse

Sist oppdatert 29. april 2019 11:06

Her finner du de ulike helsetilbudene som kommunen har ansvar for.

Det regionale helseforetaket Helse Vest har det overordnede ansvar for spesialisthelsetjenestene i regionen, blant annet for Helse Fonna, Haugesund sykehus.