Friskliv og mestring

Karmøy kommune har som hensikt å fremme helse og forebygge sykdom. Målgruppen er personer som ønsker støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudene er spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller allerede har en diagnose. Alle tilbudene starter med en individuell helsesamtale, for å kartlegge deltagernes utfordringer og gir oversikt over eventuelle tilpasninger som må gjøres for den enkelte. 

Enkelte kurs blir gjennomført på tvers av flere kommuner, ved hjelp av ett interkommunalt samarbeid mellom Haugesund, Bokn, Suldal, Tysvær og Karmøy kommune. Hensikten er å sikre likeverdige og faglig gode lavterskeltilbud innen friskliv, læring- og mestring. Se mer informasjon under de ulike tilbudene.

Frisklivstrening

Sted: Karmøy kommune, Vea sykehjem.

Frisklivstrening er et gruppebasert tilbud for deg som ønsker å endre aktivitetsvaner. Helsedirektoratets anbefalinger danner grunnlaget for kurset, som innebærer å bevisstgjøre betydningen av å begrense stillesitting og å øke hverdagsaktiviteten. Deltakerne lærer hvordan man kan bli mer aktiv i hverdagen, og viktigheten av fysisk aktivitet. Kurset består av både teori og praksis, hvor ulike former for fysisk aktivitet gjennomføres både innendørs og utendørs.

Kurset starter opp i slutten av august (uke 35). Tilbudet består av to samlinger hver uke (mandag og onsdag kl. 10.00 – 11.30), over en periode på 12 uker.

Pris: 300 kroner.

Det er også mulighet for å delta på Frisklivstrening i Haugesund kommune.

Bra mat

Sted: Karmøy kommune, Vea sykehjem. I regi av Bokn- og Karmøy kommune.

BRA MAT er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Man får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltakere og lærer å lese varedeklarasjon.

Oppstart: Kurset går over 5 ganger, hvor det er satt av to og en halv time per samling.

  • Torsdag 01.09.2022 kl. 12.30 – 15.00
  • Torsdag 15.09.2022 kl. 12.30 – 15.00
  • Torsdag 29.09.2022 kl. 12.30 – 15.00
  • Torsdag 20.10.2022 kl. 12.30 – 15.00
  • Torsdag 10.11.2022 kl. 12.30 – 15.00

Kursholder: Eva Stien og Nora Stav-Nesheim

Kursavgift: 300 kr

Det er også mulighet for å delta på BRA MAT kurs i Haugesund kommune.

Snus- og røykeslutt

Sted: Karmøy kommune, Vea sykehjem

Friskliv- og mestring Karmøy kommune tilbyr kurs for deg som vil slutte å snuse eller røyke. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet.

Det er lettere å slutte sammen med andre! Friskliv- og mestring tilbyr slutteveiledning i gruppe. Kurset består av seks samlinger. I de tre første møtene forbereder du deg på å slutte, i de tre neste jobber man med opprettholdelse og motivasjon.

Kurs starter opp høsten -22 og består av seks samlinger over en syv ukers periode:

7. september kl. 14.00 – 15.00

14. september kl. 14.00 – 15.00

21. september kl. 14.00 – 15.00

28. september kl. 14.00 – 15.00

5. oktober kl. 14.00 – 15.00

19. oktober kl. 14.00 – 15.00

Pris: 300 kroner.

Det er også mulighet for å delta på snus- og røykesluttkurs i Haugesund kommune.

Digitalt mestringstreff

I regi av Suldal og Haugesund kommune. Mer informasjon kommer.

Søvnkurs for voksne

Sted: Tysvær kommune.

Søvnkurset er for deg over 18 år som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Søvnkurset er utviklet av Helsedirektoratet

Tema som blir tatt opp er kunnskap om søvn og søvnvansker, søvnvaner, antakelser om søvn og avspenningsteknikker. Du vil få utlevert søvndagbok som vi anbefaler at du jobber aktivt med i kursperioden

Kurset passer best for deg som ikke har spesielle søvnsykdommer som f.eks. søvnapné og restless legs. Er heller ikke så godt egnet for deg som har søvnvansker grunnet pågående akutt krise.

Tid: 4 kursdager

  • Mandag 25.04.22 kl 13.30 – 15.30
  • Mandag 09.05.22 kl 13.30 – 15.30
  • Mandag 23.05.22 kl 13.30 – 15.30
  • Mandag 13.06.22 kl 13.30 – 15.30

Sted: I kjelleren på Aksdal legesenter- møterom.

Kursholdere: Cathrine Kvamsø Olsen, spesial sykepleier & Anne Britt Laub, kognitiv terapeut/ vernepleier

Påmelding: Til frisklivskoordinator i kommunen du bor i som videreformidler påmelding (påmeldingsskjema lengre nede på siden) eller til; vakttelefonen i fysio og ergoterapitjenesten; 94 78 44 93. Mail; anne-britt.laub@tysver.kommune.no

Påmeldingsfrist: 18.4.2022

Spørsmål: Anne Britt Laub tlf: 90 22 20 64

Kursavgift: 300 kr som går til å dekke kursmateriell, kaffi/te og frukt

Balansegruppe

Sted: Karmøy kommune, Vea sykehjem

Dette er et gruppetreningstilbud for personer med nedsatt balanse og som føler seg ustø i hverdagen. Hvis du ønsker å bli trygg på egne bein, er dette et tilbud for deg. Alle påmeldte kontaktes, og aktuelle deltakere tas inn til en individuell kartlegging av fysioterapeut. Treningen foregår på Vea sykehjem og ledes av fysioterapeut.

Tilbudet starter opp i februar og september. Deltakerne får tilbud om trening over en periode på 8 uker, med 2 treninger hver uke.

Pris: 300 kroner.

Rask psykisk helsehjelp

Personer over 18 år med behov for korttidsbehandling for nylig oppstått angst, depresjon av mild til moderat grad eller stress og belastningsplager kan ta kontakt med rask psykisk helsehjelp.

Rask psykisk helsehjelp

Helse Fonna sine tilbud

Se Helse Fonnas arrangementkalender for faste eller planlagte tilbud i deres regi.

Helse Fonna læring- og mestringssenter