Friskliv og mestring

Karmøy kommune har som hensikt å fremme helse og forebygge sykdom. Målgruppen er personer som ønsker støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudene er spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller allerede har en diagnose. Alle tilbudene starter med en individuell helsesamtale, for å kartlegge deltagernes utfordringer og gir oversikt over eventuelle tilpasninger som må gjøres for den enkelte. 

Enkelte kurs blir gjennomført på tvers av flere kommuner, ved hjelp av ett interkommunalt samarbeid mellom Haugesund, Bokn, Suldal, Tysvær og Karmøy kommune. Hensikten er å sikre likeverdige og faglig gode lavterskeltilbud innen friskliv, læring- og mestring. Se mer informasjon under de ulike tilbudene.

Frisklivstrening

Sted: Karmøy kommune, Vea sykehjem.

Frisklivstrening er et gruppebasert tilbud for deg som ønsker å endre aktivitetsvaner. Helsedirektoratets anbefalinger danner grunnlaget for kurset, som innebærer å bevisstgjøre betydningen av å begrense stillesitting og å øke hverdagsaktiviteten. Deltakerne lærer hvordan man kan bli mer aktiv i hverdagen, og viktigheten av fysisk aktivitet. Kurset består av både teori og praksis, hvor ulike former for fysisk aktivitet gjennomføres både innendørs og utendørs.

Kurset starter opp i februar (uke 6). Tilbudet består av to samlinger hver uke (mandag og onsdag kl. 10.00 – 11.30), over en periode på 12 uker. Det er ikke samlinger i vinterferien eller påskeferien.

Pris: 300 kroner.

Det er også mulighet for å delta på Frisklivstrening i Haugesund kommune.

Bra mat

BRA MAT er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Man får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltakere og lærer å lese varedeklarasjon.

Kursdatoer for 2023 er ikke fastsatt enda. Mer info kommer.

Det er også mulighet for å delta på BRA MAT kurs i Haugesund kommune.

Snus- og røykeslutt

Sted: Karmøy kommune, Vea sykehjem.

Friskliv- og mestring Karmøy kommune tilbyr kurs for deg som vil slutte å snuse eller røyke. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet.

Det er lettere å slutte sammen med andre! Friskliv- og mestring tilbyr slutteveiledning i gruppe. Kurset består av seks samlinger. I de tre første møtene forbereder du deg på å slutte, i de tre neste jobber man med opprettholdelse og motivasjon.

Kurs starter opp våren -23 og består av seks samlinger over en syv ukers periode.

 • 12. april kl. 13.30 – 15.00.
 • 19. april kl. 14.00 – 15.00.
 • 26. april kl. 14.00 – 15.00.
 • 03. mai kl. 14.00 – 15.00.
 • 10. mai kl. 14.00 – 15.00.
 • 24. mai kl. 14.00 – 15.00.

Pris: 300 kroner.

Det er også mulighet for å delta på snus- og røykesluttkurs i Haugesund kommune.

Digitalt mestringstreff

Å leve med helseutfordringer kan medføre store forandringer i hverdagen. Mestringstreff er for deg som ønsker:

 • å få kunnskap om mestring og prøve ut ulike mestringsverktøy
 • å oppdage og utvikle tro på egne ressurser
 • å treffe og lære av andre som også lever med helseutforinger eller er pårørende

Mestringstreff er for deg over 18 år som har langvarig sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller psykiske eller fysiske belastninger – eller deg som er pårørende til denne gruppen.

Kurset består av fem samlinger:

 • Tirsdag 10. januar kl. 14.00-16.00
 • Tirsdag 17. januar kl. 14.00-16.00
 • Tirsdag 24. januar kl. 14.00-16.00
 • Tirsdag 31. januar kl. 14.00-16.00
 • Tirsdag 07.februar kl. 14.00-16.00

Kurset gjennomføres digitalt, eller fysisk oppmøte for de som bor i Suldal kommune.

Søvnkurs for voksne

Sted: Tysvær kommune.

Søvnkurset er for deg over 18 år som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Søvnkurset er utviklet av Helsedirektoratet

Tema som blir tatt opp er kunnskap om søvn og søvnvansker, søvnvaner, antakelser om søvn og avspenningsteknikker. Du vil få utlevert søvndagbok som vi anbefaler at du jobber aktivt med i kursperioden

Kurset passer best for deg som ikke har spesielle søvnsykdommer som f.eks. søvnapné og restless legs. Er heller ikke så godt egnet for deg som har søvnvansker grunnet pågående akutt krise.

Kurset består av fire samlinger

 • Mandag 17. april kl. 13.30 – 15.30
 • Mandag 24. april kl. 13.30 – 15.30
 • Mandag 8. mai kl. 13.30 – 15.30
 • Mandag 15. mai kl. 13.30 – 15.30

og en repetisjonssamling

 • Mandag 12. juni kl. 13.30 – 15.00

Sted: I kjelleren på Aksdal legesenter, møterom.

Kursholdere: Cathrine Kvamsø Olsen, spesialsykepleier & Anne Britt Laub, kognitiv terapeut/ spesialvernepleier.

Kursavgift: 300 kr.

Påmeldingsfrist: 11. april 2023

Det vil også bli kurs ila høsten – 23, oppstart i oktober. Mer info kommer.

Balansegruppe

Sted: Karmøy kommune, Vea sykehjem

Dette er et gruppetreningstilbud for personer med nedsatt balanse og som føler seg ustø i hverdagen. Hvis du ønsker å bli trygg på egne bein, er dette et tilbud for deg. Alle påmeldte kontaktes, og aktuelle deltakere tas inn til en individuell kartlegging av fysioterapeut. Treningen foregår på Vea sykehjem og ledes av fysioterapeut.

Tilbudet starter opp i mars og september. Deltakerne får tilbud om trening over en periode på 11 uker, med 2 treninger hver uke.

Pris: 300 kroner.

Rask psykisk helsehjelp

Personer over 18 år med behov for korttidsbehandling for nylig oppstått angst, depresjon av mild til moderat grad eller stress og belastningsplager kan ta kontakt med rask psykisk helsehjelp.

Rask psykisk helsehjelp

Helse Fonna sine tilbud

Se Helse Fonnas arrangementkalender for faste eller planlagte tilbud i deres regi.

Helse Fonna læring- og mestringssenter