Folkehelse

Å ivareta innbyggernes helse gjennom tilrettelegging, medvirkning og påvirkning er en viktig del av kommunens overordnede ansvar. Karmøy kommune ønsker i størst mulig grad å satse på forebygging fremfor reparasjon.

I tillegg til å begrense skadelig påvirkning fra miljøet rundt oss, som utslipp og smitte, er det også viktig at befolkningen i størst mulig grad tar vare på sin egen fysiske og psykiske helse ved å være i aktivitet og å delta i sosiale fellesskap.

I tråd med folkehelseloven skal kommunen årlig utarbeide en samlet oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Dette skal være et grunnlag for kommunens arbeid med ulike planer og tiltak.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for 2020

Kortversjon av folkehelseoversikten for 2020


En viktig del av folkehelsearbeidet er å jobbe for at det skal være enkelt for befolkningen å ta sunne valg. Derfor er det viktig at folkehelseperspektivet ivaretas gjennom kommunens ulike planarbeid for alle sektorer. Dette gjelder bl.a. reguleringsplaner og ulike fagplaner.

Oversikt over gjeldende planer