Vea sykehjem

Vea sykehjem er Karmøys mest moderne og største, med 107 plasser. Sykehjemmet ligger like ved fylkesvei 47 Veakrossen, omtrent midt mellom Kopervik og Åkrehamn.

Om Vea sykehjem

Avdelingen har 8 langtidsplasser og 6 plasser i forsterket skjermet enhet.

Telefon avdeling A: 52 81 00 40

Avdelingsleder: Tone Lise T. Stava, e-post: tlt@karmoy.kommune.no


Avdelingen har 32 plasser for pasienter med diagnostisert demens.

Telefon avdeling B: 52 81 00 38 / 52 81 00 39

Avdelingsleder: Siv Anita Underhaug, e-post: sias@karmoy.kommune.no


Sengepost med 13 plasser for pasienter med behov for korttidsopphold, avlastning og rehabilitering.

Telefon avdeling C1: 52 81 02 56

Avdelingsleder: Maria Gautesen, e-post: maga1@karmoy.kommune.no


Sengepost med 16 plasser for pasienter med behov for korttids og avlastningsopphold.

Telefon avdeling D1: 52 81 02 51

Avdelingsleder: Janet Gustavsen e-post: jdg@karmoy.kommune.no


Somatisk langtidsavdeling med 32 sengeplasser.

Telefon avdeling C2: 52 81 02 64

Telefon avdeling D2: 52 81 02 58

Avdelingsleder: Tone Lise Stava, e-post: tlt@karmoy.kommune.no


Vea sykehjem har to hovedbygg med to etasjer. Hver etasje har store fellesarealer med fin utsikt og godt lys. Vea 1 ble tatt i bruk i 2013 og Vea 2 i 2018. (Arkitekt har publisert fine bilder og video fra Vea 2). 

Sykehjemmet er moderne og godt tilrettelagt for bruk av velferdsteknologi. Målet er at pasientene skal oppleve trygghet, kunne bevege seg friere, i størst mulig grad benytte egne ressurser og oppleve gode tjenester. Pasientene får informasjon om dette ved innkomst. 

Sykehjemmet har 78 langtidsplasser og 29 korttidsplasser. 46 plasser i Vea 1 er satt av til langtidsopphold for demente. 2 av pasientrommene er spesielt tilrettelagt for rehabiliteringsopphold.

Alle pasientrom har TV med flere kanaler. Aviser og blader skal i utgangspunktet hver enkelt abonnere på selv. Sykehjemmet har noen eksemplarer av Haugesunds avis. 

Uteområder: Vea sykehjem har flotte uteområder som innbyr til aktivitet. Her er det 3 flotte hager med rikt utvalg av planter tilpasset årstidene. Gode gangveier både i hagene og rundt sykehjemmet gir mulighet for fysisk aktivitet. Grillhytten og amfiet gir mulighet for hyggelig samvær, særlig i sommerhalvåret

Røyking: Du må gjerne røyke på terrassen og i hagen. Innendørs er sykehjemmet røykfritt.  Vi ber også om at det ikke røykes rett utenfor hovedinngangen. 

Kafé: Solstein driver kaféen Mime som er åpen alle hverdager fra 10-15. Kaféen er åpen for alle. 

Private feiringer: I forbindelse med bursdager og lignende vil det være mulig å låne dette lokalet til privat feiring.

Seremonirom: Vea sykehjem har ikke eget seremonirom, men sykehjemmet kan legge til rette for minnestund på sykehjemmet.

 Sansehage Vea sykehjem - Sommer


Aktiviteter

Det er mange ulike felles arrangementer på sykehjemmet. Ukentlig er det andakt, torsdagskaffe og bingo. Det er også jevnlig ulike konserter. «Den kulturelle spaserstokken» arrangerer normalt også konsert én gang pr. måned. Alle pårørende er velkommen til delta. 

  • Møte/gudstjeneste hver onsdag (ettermiddag)
  • Sittedans
  • Bingo hver onsdag (formiddag)
  • Besøk fra Vea Sanitetsforening med kaffekos i kantinen (torsdag ettermiddag)
  • Kulturelle spaserstokken ca 1 gang pr. måned
  • Konserter fra Karmøy kulturskole 2-3 ganger pr. år
  • Kor og andre foreninger som tilbyr konserter.
  • Jevnlig besøk fra barnehager og andre.
  • Bruk av sansehagene etter årstiden.

Samarbeid med frivillige

Vea sykehjem har et godt samarbeid med Vea sanitetsforening, barnehagene og med ulike menigheter. Sykehjemmet ønsker å videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner. Ta gjerne kontakt med sykehjemmets frivillighetskontakt.


Trening: Vea sykehjem har treningsrom med gode fasiliteter og en egen opptreningsavdeling i samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten. Det er også treningsapparater ute.

Fotpleie: Det er tilbud om fotpleie annenhver uke. Dette betales av den enkelte pasient.

Frisør: Like innenfor hovedinngangen til Vea sykehjem er det egen privatdrevet frisørsalong, Vea Hårdesign. Den enkelte beboer bestiller selv time, men avdelingens personale kan være behjelpelige med dette. Salongen har åpent mandag-lørdag, og kan også benyttes av andre enn sykehjemmets beboere. Bestilling av time kan skje på telefon 52 81 00 75.


NB! Egne retningslinjer for besøk i kommunens sykehjem gjelder i koronasituasjonen.

Besøk på sykehjem må avklares per telefon i forkant.

Ved reise utenlands til områder med stort smittetrykk bør besøk avventes i 10 dager.

Det legges også tilrette for at pårørende til pasientene i kommunens sykehjem kan foreta videobesøk.

Vea sykehjem tilstreber å være et åpent sykehjem uten faste besøkstider. Besøkende må likevel ta hensyn til pasientenes og avdelingens daglige rutiner.

Besøk skal i hovedsak skje på pasientens rom, i kantinen eller sansehagene.

På dementavdelingene er det egne rutiner for besøkende.

Resepsjonen er bemannet de fleste hverdager fra 08.00-14.30.