Storasund sykehjem

Sykehjemmet ligger på Torvastad og har 41 langtidsplasser.

 
Om Storasund sykehjem

Avdelingen har 20 langtidsplasser.

Telefon avdeling: 52 81 18 20

Avdelingsleder: Margrethe Lothe, telefon 52 81 18 33, e-post: malo@karmoy.kommune.no

 

Avdelingen har 21 plasser for pasienter med diagnostisert demens.

Telefon avdeling: 52 81 18 17

Avdelingsleder: Alette Aarvik Høiberg, telefon: 52 81 18 35, e-post: aaa01@karmoy.kommune.no

 

Uteområder: Storasund sykehjem har en fin hage som kan nyttes av pasienter og besøkende.

Private feiringer: I forbindelse med bursdager og lignende vil det være mulig å låne rom til privat feiring.

Seremonirom: Storasund sykehjem har eget seremonirom, hvor det kan legges til rette for minnestund.

 

Aktiviteter

Aktiviteter tilpasses pasientenes behov, både individuelt og i grupper.

Torvastad helselag har en besøkstjeneste som kommer med jevne mellomrom og tilbyr ulike aktiviteter. Ellers på avdelingen spiller vi bingo og andre spill, bruker vår flotte sansehage når været tillater det, steiker vafler og baker, høytlesning av bøker og aviser, bruker musikk som en del av demensarbeidet og mye mer.

Dagavdelingen har egen ukeplan for alle aktiviteter som skal foregå der. Dette er et tilbud både til brukere av dagavdelingen og for pasientene på sykehjemmet.

Samarbeid med frivillige

Storasund sykehjem har et godt samarbeid med lokale pensjonistforeninger, Helselaget, Frelsesarmeen, “Den kulturelle spaserstokken”, Torvastad menighet og et mangfold av frivillige som bidrar med musikk og underholdning.

Sykehjemmet har en el-sykkel med plass til to passasjerer, som tilstrebes brukt i størst mulig grad når været tillater det. Frivillige og pårørende oppmuntres til et samarbeid om bruk av denne.

Sykehjemmet ønsker å videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner. Ta gjerne kontakt med sykehjemmets kultur- og aktivitetskontakt.

 

Trening: Storasund sykehjem har eget treningsrom med stort utvalg av ulike treningsapparater for personalet og trening med fysioterapeut for brukere for behov.

Fotpleie: Fotpleier er jevnlig tilstede på sykehjemmets velværerom for å gi tilbud om behandling etter avtalt pris, som betales av den enkelte pasient.

Frisør: Frisør er jevnlig tilstede på sykehjemmets velværerom. Den enkelte beboer bestiller selv time, men avdelingens personale kan være behjelpelige med dette. Frisør betales av den enkelte.

 

Alle sykehjemmene i kommunen har gjort tiltak for å redusere faren for at pasientene blir smittet av coronavirus. Gjeldende regler om besøk og andre endringer innen helse- og omsorgstjenestene publiseres fortløpende.

Besøk på sykehjem må bestilles per telefon. 

Personer som har oppholdt seg i kommuner med høyt smittetrykk de siste 10 dagene bør utsette besøk og kun gjennomføre besøk dersom det utfra en konkret vurdering er helt nødvendig og det tas ekstra forholdsregler. 

Det legges tilrette for at pårørende til pasientene i kommunens sykehjem kan foreta videobesøk. Les mer om hvordan du kommer igang med videobesøk.

Storesund sykehjem tilstreber å være et åpent sykehjem uten faste besøkstider. Besøkende må likevel ta hensyn til pasientenes og avdelingens daglige rutiner.

På avdeling for demente er det egne rutiner for besøkende. Her er det ønskelig at besøk i hovedsak skal skje på pasientens rom.

Resepsjonen er bemannet hverdager fra 08.00-15.00.

Hoveddøren låses kl 15.30 hverdager. Ved besøk til andre tider benyttes ringeklokken på veggen utenfor hovedinngangen.