Norheim bu- og behandlingsheim

Norheim bu- og behandlingsheim ligger på fastlandssiden til Karmøy kommune. Sykehjemmet har 36 plasser fordelt på 2 fløyer. Den nordre fløyen består av avdeling for lindrende behandling og kommunal øyeblikkelig hjelp i 3. etasje, og korttidsavdeling i 2. etasje. I den sørlige fløyen er det mottaksavdeling.

Om Norheim bu- og behandlingsheim

Karmøy og Haugesund kommune inngikk våren 2020 et beredskapssamarbeid om drift av sykehjemsavdeling for covid-19-pasienter. Karmøy kommune har etablert interkommunal beredskapsavdelingen for covid-19-pasienter ved Norheim bu- og behandlingsheim som er kommunal øyeblikkelig hjelp-plasser (KAD-plasser).

Beredskapsvdelingen tar imot koronapasienter fra sykehuset eller som skrives inn fra den nyopprettede luftveislegevakten på Åkra.

Helse Fonna kan ta direkte kontakt med beredskapsavdelingen på Norheim bu- og behandlingsheim.

I Torfæusgt. 21 er det nå midlertidig opprettet 7 plasser for pasienter med korttidsplass i påvente av ledig langtidsplass. Tilbudet om omsorgshotell i Torfæusgt. 21 utgår dermed inntil videre.


Avdelingen har 9 sengeplasser. Til denne avdelingen kommer pasienter som trenger korttidsopphold for en kort periode og pasienter som trenger vekselopphold.

Telefon avdeling: 52 81 15 93 / 94 / 95

Avdelingsleder: Monica Selnes Kallevik, telefon 52 81 15 80, e-post: mka03@karmoy.kommune.no


Avdelingen har 24 sengeplasser fordelt på 2 etasjer. Pasientene kommer direkte fra sykehuset for vurdering, opptrening og behandling for en kort periode. Under oppholdet er målsetningen å kartlegge hvilket tjenestetilbud den enkelte pasient har behov for. Mottaksavdelingen har noen dobbeltrom i hver etasje.

Telefon avdeling:

  • 2. etasje: 52 81 15 87 / 88
  • 3. etasje: 52 81 15 90 / 91

Avdelingsleder: Wenche Berit Sandvik, telefon: 52 81 15 84, e-post: wbs@karmoy.kommune.no


Avdelingen har 3 sengeplasser for lindrende og 5 sengeplasser for øyeblikkelig hjelp pasienter.

Kommunal øyeblikkelig hjelp avdelingen er et tilbud til alle kommunens innbyggere over 16 år som trenger akutt behandling som ikke krever avansert behandling.

Telefon avdeling: 52 81 15 96 / 97

Avdelingsleder: Kjellaug Marie Jacobsen, telefon:  52 81 15 79, e-post: kmja@karmoy.kommune.no


Norheim bu- og behandlingsheim har en fin hage som kan nyttes av pasienter og besøkende.


Fotpleie: Fotpleier er jevnlig tilstede på sykehjemmet for å gi tilbud om behandling etter avtalt pris, som betales av den enkelte pasient.

Frisør: Norheim bu- og behandlingsheim har for tiden ikke frisør på huset. Det jobbes med å få på plass en ordning. (Den enkelte beboer bestiller selv time, men avdelingens personale kan være behjelpelige med dette. Frisør betales av den enkelte).


Koronasituasjonen

Det er innført retningslinjer for besøk i kommunens sykehjem.

  • Besøk er begrenset til 2-3 besøk i uken pr pasient.

Ta kontakt med avdelingsleder om du har spørsmål om dette.

Alle besøk må fremdeles avtales på forhånd på telefon. 

Alle sykehjemmene i kommunen har gjort tiltak for å redusere faren for at pasientene blir smittet av coronavirus. Gjeldende regler om besøk og andre endringer innen helse- og omsorgstjenestene publiseres fortløpende.

Norheim bu- og behandlingsheim tilstreber å være et åpent sykehjem. Besøkende må likevel ta hensyn til pasientenes og avdelingens daglige rutiner.

Resepsjonen er bemannet hverdager mellom kl. 09 og 15.

Hoveddøren er låst. Ved besøk benyttes ringeklokken på veggen utenfor hovedinngangen.

Alle besøk må avtales på forhånd på telefon.
I forbindelse med koronapandemien er vanlige besøkstider tilpasset og redusert ut fra smittevernhensyn, lokaliteter og antall pasienter til enhver tid. Ved Norheim bu – og behandlingsheim, avd mottak og korttid, er besøkstidene:
  • alle dager fra 10-19

Besøksvarighet er 1 time per pasient. Vi anbefaler å minimere antall nærkontakter per pasient. Anbefalingene er maks 3 besøkende om gangen. Husk å sprite hendene og registrere deg når du kommer. Hold avstand.


Norheim bu- og behandlingsheim har et godt samarbeid med lokale frivillige foreninger og lag, og ønsker å videreutvikle dette. kultur -og aktivitetskontakt ved sykehjemmet er Monica Selnes Kallevik, e-post: mka03@karmoy.kommune.no.