Kopervik sykehjem

Sykehjemmet er sentralt plassert på Bygnes ved fv 47, like ved Kopervik. Sykehjemmet er kommunens eldste, men fremstår som en moderne institusjon med 42 plasser.

Om Kopervik sykehjem

Avdelingen har 21 plasser for pasienter diagnostisert med demens.

Telefon avdeling: 52 81 16 43

Avdelingsleder: Julie Langeland, telefon 52 81 15 24, e-post: julie.langeland@karmoy.kommune.no

 

Avdelingen har 21 plasser.

Telefon avdeling: 52 81 16 41

Avdelingsleder: Anne Gro Svendsen Bjørndal, telefon: 52 81 15 26, e-post: agb@karmoy.kommune.no

 

Bygnestunet er heldøgnsomsorgsboliger med 16 leiligheter lokalisert vis a vis Kopervik sykehjem.

Telefon Bygnestunet: 52 81 23 45

Avdelingsleder Ellinor Bårdsen, telefon: 452 02 815, e-post: elb@karmoy.kommune.no

 

Uteområder: Kopervik sykehjem har innbydende uteområder og sansehage med rikt utvalg av planter tilpasset årstidene.

Private feiringer: Kantinen i 1. etger åpen for alle mandag-fredag fra kl. 13 og hele lørdag og søndag. Denne kan også lånes i forbindelse med bursdager o.l. Dere kan ta kontakt med kontoret på Kopervik sykehjem dersom dere ønsker å låne kantinen. Dere tar selv ansvar for rydding og vasking ved bruk av kantinen.

 

Ved sykehjemmet er det mulig å benytte tilbud om fotpleie og frisør (belastes den enkelte beboer)

 

Alle sykehjemmene i kommunen har gjort tiltak for å redusere faren for at pasientene blir smittet av coronavirus. Gjeldende regler om besøk og andre endringer innen helse- og omsorgstjenestene publiseres fortløpende. 

Pårørende må kontakte sykehjemmet i forkant for å avtale besøk. 

Besøk i sykehjem i Karmøy kommune frarådes de første 10 dagene etter hjemkomst, hvis man har vært i en av de 25 kommune. De 10 kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. De 15 kommunene i randsonen til disse: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Røkkstad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Det legges tilrette for at pårørende til pasientene i kommunens sykehjem kan foreta videobesøk. Les mer om hvordan du kommer igang med videobesøk.

Kopervik sykehjem tilstreber å være et åpent sykehjem uten faste besøkstider. Besøkende må likevel ta hensyn til pasientenes og avdelingens daglige rutiner.

Besøk skal i hovedsak skje på pasientens rom, i kantinen eller sansehagen.

På dementavdelingen er det egne rutiner for besøkende.

 

Aktivitetsplanen oppdateres hver måned: Aktivitetsplan Mars 2020

Kopervik sykehjem har et godt samarbeid med støtteforeningen, frivillige/Røde Kors, barnehage og med ulike menigheter. Sykehjemmet ønsker å videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner. Kultur -og aktivitetskontakt ved sykehjemmet er Ruth Tove Eriksen, e-post: rte@karmoy.kommune.no.