Kopervik bu- og behandlingsheim

Sykehjemmet er sentralt plassert på Bygnes ved fv 47, like ved Kopervik. Sykehjemmet er kommunens eldste, men fremstår som en moderne institusjon med 42 plasser.

 

Om Kopervik bu- og behandlingsheim

Avdelingen har 21 plasser for pasienter diagnostisert med demens.

Telefon avdeling: 52 81 16 43

Avdelingsleder: Julie Langeland, telefon 52 81 15 24, e-post: julie.langeland@karmoy.kommune.no

 

Avdelingen har 21 plasser.

Telefon avdeling: 52 81 16 41

Avdelingsleder: Anne Gro Svendsen Bjørndal, telefon: 52 81 15 26, e-post: agb@karmoy.kommune.no

 

Bygnestunet er heldøgnsomsorgsboliger med 16 leiligheter lokalisert vis a vis Kopervik bu- og behandlingsheim.

Telefon Bygnestunet: 52 81 23 45

Avdelingsleder Maria Gautesen : telefon 52 81 21 61, e-post: maga1@karmoy.kommune.no

 

Uteområder: Kopervik bu- og behandlingsheim har innbydende uteområder og sansehage med rikt utvalg av planter tilpasset årstidene.

Private feiringer: Kantinen i 1. etger åpen for alle mandag-fredag fra kl. 13 og hele lørdag og søndag. Denne kan også lånes i forbindelse med bursdager o.l. Dere kan ta kontakt med kontoret på KBB dersom dere ønsker å låne kantinen. Dere tar selv ansvar for rydding og vasking ved bruk av kantinen.

 

Ved sykehjemmet er det mulig å benytte tilbud om fotpleie og frisør (belastes den enkelte beboer)

 

Alle sykehjemmene i kommunen har gjort tiltak for å redusere faren for at pasientene blir smittet av coronavirus. Gjeldende regler om besøk og andre endringer innen helse- og omsorgstjenestene publiseres fortløpende. 

Pårørende må kontakte sykehjemmet i forkant for å avtale besøk. 

Besøk i sykehjem i Karmøy kommune frarådes de første 10 dagene etter hjemkomst, hvis man har vært i en av de 25 kommune. De 10 kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. De 15 kommunene i randsonen til disse: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Røkkstad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Det legges tilrette for at pårørende til pasientene i kommunens sykehjem kan foreta videobesøk. Les mer om hvordan du kommer igang med videobesøk.

Kopervik bu- og behandlingsheim tilstreber å være et åpent sykehjem uten faste besøkstider. Besøkende må likevel ta hensyn til pasientenes og avdelingens daglige rutiner.

Besøk skal i hovedsak skje på pasientens rom, i kantinen eller sansehagen.

På dementavdelingen er det egne rutiner for besøkende.

 

Aktivitetsplanen oppdateres hver måned: Aktivitetsplan Mars 2020

Kopervik bu- og behandlingsheim har et godt samarbeid med støtteforeningen, frivillige/Røde Kors, barnehage og med ulike menigheter. Sykehjemmet ønsker å videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner. Kultur -og aktivitetskontakt ved sykehjemmet er Ruth Tove Eriksen, e-post: rte@karmoy.kommune.no.