Fredheim sykehjem

Fredheim er et sykehjem med 16 plasser som ligger i flotte omgivelser på Sævelandsvik. Sykehjemmet ble totalrenovert i 2004.

Om Fredheim sykehjem

Sykehjemmet har to avdelinger med til sammen 16 langtidsplasser for personer med diagnostisert demens.

Telefon: 52 81 17 02 / 52 81 17 03

Avdelingsleder for begge avdelingene er: Ludvig Knutsen, telefon: 52 81 17 04, e-post: lkn@karmoy.kommune.no


Uteområder: Fredheim sykehjem ligger lunt til i terrenget og har en fantastisk flott sansehage. Denne blir brukt av besøkende, beboerne og de ansatte.

Private feiringer: I forbindelse med bursdager og lignende vil det være mulig å låne rom til privat feiring.

Seremonirom: Fredheim sykehjem har ikke eget seremonirom, men kan være behjelpelig med å legge tilrette for minnestund.


Aktiviteter tilpasses pasientenes behov, både individuelt og i grupper. Det henger oppslag i avdelingene om ulike tilbud.


Samarbeid med frivillige

Fredheim sykehjem samarbeider bl.a. med Røde Kors besøkstjeneste og besøkshund, støtteforeningen og ulike menigheter. Sykehjemmet ønsker å videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner. Ta gjerne kontakt med sykehjemmets kultur- og aktivitetskontakt.


Frisør: Frisør er jevnlig tilstede på sykehjemmet. Den enkelte beboer bestiller selv time, men avdelingens personale kan være behjelpelige med dette. Frisør betales av den enkelte kunden.

Fotpleie: Fotpleier er jevnlig tilstede på sykehjemmet for å gi tilbud om behandling etter avtalt pris, som betales av den enkelte pasient.


Alle sykehjemmene i kommunen har gjort tiltak for å redusere faren for at pasientene blir smittet av coronavirus. Gjeldende regler om besøk og andre endringer innen helse- og omsorgstjenestene publiseres fortløpende.

Det må gjøres avtale med avdelingen på forhånd om besøk. Døren er låst for å ha kontroll på eventuell smittesporing. Minner om at gjeldende smittevernrutiner/regler overholdes.

Det legges tilrette for at pårørende til pasientene i kommunens sykehjem kan foreta videobesøk. Les mer om hvordan du kommer igang med videobesøk.

Fredheim sykehjem ønsker å være et åpent sykehjem. Besøkende må likevel ta hensyn til pasientenes og avdelingens daglige rutiner.