Bokn sjukestove

Karmøy kommune har avtale om kjøp av 6 sykehjemsplasser ved Bokn sjukestove i Bokn kommune. Disse er først og fremst tiltenkt pasienter som har fått vedtak om langtidsplass og som ligger på korttidsplass i påvente av ledig langtidsplass på et av sykehjemmene i Karmøy.


Bokn sjukestove har av 13 pasientrom. Fire av disse er nye og ni av rommene er nylig renovert.

Bokn kommune har fysioterapeut i 75 % stilling som også blir benyttet av pasientene ved sjukestova.
Tilsynslegen holder til i samme bygg som sjukestova.

Det er dagavdeling som har åpent to dager i uken, og her får beboere på sjukestova delta dersom det blir vurdert at de kan ha utbytte av det.

Ellers får beboere på sjukestova delta på andre aktiviteter som de kan ha utbytte av, som f.eks.
kulturell spaserstokk, foredrag/musikkinnslag, sykkeltur o.l.

Bokn kommunes nettside.


Bilder fra Bokn sjukestove

Informasjon om sykehjem i Karmøy