Åkra sykehjem

Åkra sykehjem er plassert sentralt i Åkrehamn, med 31 langtidsplasser fordelt på demens- og somatiske avdelinger.

Om Åkra sykehjem

Avdelingen har 21 langtidsplasser.

Telefon avdeling: 52 81 15 70

Avdelingsleder: Anne Britt Bentsen, telefon: 52 81 24 50, e-post: abos@karmoy.kommune.no


Avdelingen har 10 plasser for pasienter med diagnostisert demens.

Telefon avdeling: 52 81 15 70

Avdelingsleder: Anne Britt Bentsen, telefon: 52 81 24 50, e-post: abos@karmoy.kommune.no


Uteområder: Åkra sykehjem har en fin sansehage i tilknytning til avdeling for demens. Denne blir brukt av besøkende, beboerne og de ansatte.

Erindringsrom/besøksstue: På avdeling for demens er det en egen stue som er møblert opp med eldre møbler. Denne stuen brukes som erindringsrom for den demente, og besøkende kan bruke denne sammen med sine.

Private feiringer: I forbindelse med bursdager og lignende vil det være mulig å låne kantinen til privat feiring.

Seremonirom: Åkra sykehjem har ikke eget seremonirom, men kan være behjelpelig med å legge tilrette for minnestund.


Aktiviteter

Aktiviteter tilpasses pasientenes behov, både individuelt og i grupper.

Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres innteresser og behov. Aktivitetsdosetten er laget med brukerstyring i fokus. Aktiviteter kan virke som medisin. Når aktivitetene gjøres systematisk uke etter uke har det helsebringende effekt. Pårørende er invitert til å være med og gjennomføre planlagte aktiviteter sammen med sine.


Samarbeid med frivillige

Åkra sykehjem har et godt samarbeid med frivillige, som har ulike faste arrangementer for pasienter og pårørende. Oppslag om tilbud i avdelingene. Frivillige stiller også opp ved andre  arrangementer og turer for å hjelpe til. Sykehjemmet ønsker å videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner. Ta gjerne kontakt med sykehjemmets kultur -og aktivitetskontakt.


Velværerom: Sykehjemmet har et eget velværerom. Pårørende kan benytte fasilitetene i dette sammen med sine.

Fotpleie: Fotpleier er jevnlig tilstede på sykehjemmet for å gi tilbud om behandling etter avtalt pris, som betales av den enkelte pasient.

Frisør: Frisør er jevnlig tilstede på sykehjemmets velværerom. Den enkelte beboer bestiller selv time, men avdelingens personale kan være behjelpelige med dette. Frisør betales av den enkelte kunden.

Velværebad: Sykehjemmets eneste rom med badekar fremstår som lyst og i fine farger. Beboerene tilbys velværebad med oljer og kremer i et rom med dempet belysning og beroligende musikk. Dette rommet er kommet i stand gjennom økonomisk støtte fra støtterforeningen ved sykehjemmet


Alle sykehjemmene i kommunen har gjort tiltak for å redusere faren for at pasientene blir smittet av coronavirus. Gjeldende regler om besøk og andre endringer innen helse- og omsorgstjenestene publiseres fortløpende.

Det må gjøres avtale med avdelingen på forhånd om besøk.

Døren er låst for å ha kontroll på eventuell smittesporing. Minner om at gjeldende smittevernrutiner/regler overholdes.

Det legges tilrette for at pårørende til pasientene i kommunens sykehjem kan foreta videobesøk. Les mer om hvordan du kommer igang med videobesøk.

Åkra sykehjem tilstreber å være et åpent sykehjem uten faste besøkstider. Besøkende må likevel ta hensyn til pasientenes og avdelingens daglige rutiner.

Dørene ved sykehjemmet låses kl 15.00 hverdager. I helger og på helligdager er dørene låst hele døgnet. Besøkende må da ringe på personalet gjennom ringeklokke på veggen.