Sykehjem

Sist oppdatert 29. mai 2020 12:20

Karmøy kommune har for tiden 6 sykehjem. Disse er geografisk spredt, og det er stor variasjon i antall og type sykehjemsplasser. Sykehjemmene har egne nettsider. Karmøy kommune har også avtale om kjøp av 4 plasser ved Bokn sjukestove i Bokn kommune.

Koronasituasjonen

Det innføres nye retningslinjer for besøk i kommunens sykehjem gjeldende fra 2. juni. Se retningslinjene her

Det legges tilrette for at pårørende til pasientene i kommunens sykehjem kan foreta videobesøk. Les mer om hvordan du kommer igang med videobesøk.

For å hindre coronasmitte i kommunens institusjoner og for å frigjøre kapasitet på sykehuset har Karmøy kommune også gjort flere endringer i sykehjemsdriften. Det er bl.a. klargjort en egen avdeling ved Norheim BBH som blir kommunal øyeblikkelig hjelp-plasser (KAD-plasser). Avdelingen er klar til å ta imot coronapasienter fra sykehuset eller som skrives inn fra den nyopprettede luftveislegevakten på Åkra. Se nyhetsartikkel. Som en del av dette er det er det opprettet 2 midlertidige ekstraplasser ved Vea sykehjem og 7 midlertidige plasser i Torfæusgt. 21 i Kopervik. Plassene i Torfæusgt 21 er for pasienter med korttidsplass i påvente av ledig langtidsplass. Det er hjemmetjenesten midt som har ansvar for plassene i Torfæusgt 21. Kontaktopplysninger for hjemmetjenesten midt finner du her.