Omsorgshotell

I april 2019 startet Karmøy kommune en prøveordning med omsorgshotell i Torfæusgt. 21 i Kopervik. 

Omsorgshotellet har 4 rom, som kan bestilles for 1-14 døgn. Målgruppen er hjemmeboende eldre som i utgangspunktet klarer seg selv, men hvor hjemmesituasjonen av ulike grunner plutselig oppleves utrygg. Se mer om kriteriene nedenfor. Plass tildeles de som følger kriteriene dersom det er ledig (først til mølla-prinsippet). Informasjonsskriv

Omsorgshotellet vil være stengt fra november 2020 til og med april 2021

Karmøy og Haugesund kommuner inngikk våren 2020 et beredskapssamarbeid om drift av sykehjemsavdeling for covid-19-pasienter. Første halvår var tilbudet i Haugesund kommune. Nå er det Karmøy kommune som har ansvar for avdelingen, som nå er gjenåpnet ved Norheim BBH.

I Torfæusgt. 21 er det nå midlertidig opprettet 7 plasser for pasienter med korttidsplass i påvente av ledig langtidsplass. Tilbudet om omsorgshotell i Torfæusgt. 21 utgår dermed inntil videre.

Plass i omsorgshotell innebærer følgende:

 • et opphold som varer i opptil 14 døgn. Etter å ha benyttet plassen i 14 døgn kan ikke nytt opphold avtales før etter tre nye uker.
 • enkeltrom med seng, TV, hvilestol, besøkstol, bad og trygghetsalarm
 • enkel pleie som stell av sår og administrering av medisiner
 • måltider sammen med eventuelle andre beboere (4 måltider)
 • tilbud om sosialt samvær og aktiviteter i ordinært dagtilbud (i samme bygg)
 • tilgang til helsepersonell hele døgnet (hjemmetjenesten)

Det er ikke lege og fysio- eller ergoterapeut tilknyttet omsorgshotellet.

Rom i omsorgshotell

Rom i omsorgshotell

Fellesareal i gang - omsorgshotell

Fellesareal i gangen

Inngangsparti - omsorgshotell

Inngangsparti – omsorgshotell

Plass i omsorgshotell er ikke et tilbud til personer med stort behov for pleie og omsorg og/eller med rett til opphold i sykehjem.  

Andre krav til søker:

 • må fortrinnsvis ringe selv for å bestille rom
 • bosatt i Karmøy kommune
 • bor til vanlig hjemme
 • kan vaske og stelle seg selv
 • kan forflytte seg på egenhånd
 • fungerer i et sosialt fellesskap med andre eldre
 • fortrinnsvis over 70 år gammel

Ved ankomst bes du om å fylle ut og signere en egenerklæring. 


 • Innlosjering kan skje samme dag, hvis det er ledig.
 • Henvendelse pr telefon 52 81 01 50 til hjemmetjenesten midt /Torfæusgt 21 hverdager, kl 09-14.
 • For å finne ut om dette er det riktige tilbudet for deg, vil vi stille deg noen spørsmål (se “krav til søker” ovenfor).
 • Pris per døgn er 300 kroner. Det sendes ut faktura etter oppholdet.
 • Du må selv ordne med og betale for transport til og fra omsorgshotellet.
 • Omsorgshotellet vasker ikke privat tøy, og du må huske å ta med nok klær for hele oppholdet.
 • Du må ta med egne medisiner, hjelpemidler og annet utstyr en trenger i løpet av oppholdet.
 • Du bestemmer selv hvilken dato du vil reise hjem. Dette må avtales når oppholdet bestilles.


Prøveordningen med omsorgshotell skal evalueres (bl.a. i forhold til behov/belegg, kostnader, administrasjon, trivsel og egenbetaling).  Gjestene vil derfor bli bedt om å fylle ut et evalueringsskjema før hjemreise.