Dag- og aktivitetstilbud

Karmøy kommune har tilbud om plass i dagsenter og tilrettelagte aktiviteter for ulike målgrupper. Dagsenter er et aktivitetstilbud til hjemmeboende personer som trenger hjelp til å ivareta sine behov for sosial kontakt.

På dagavdelingene får eldre som bor hjemme tilbud om sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider. Tilbudet er tilrettelagt for personer med demens.

Kommunen har flere dagavdelinger for eldre. Følgende dagavdelinger er  lokalisert i tilknytning til sykehjemmene: 

  • Skudenes  (Nytt sykehjem er under prosjektering) tlf: 468 33 715
  • Åkra tlf: 52 81 15 64/ 468 25 091
  • Vea (midlertidig stengt)
  • Storesund tlf: 52 81 18 24/ 468 29 522
  • Norheim tlf: 52 81 15 75 / 482 90 145
  • Kopervik tlf: 954 23 808

Dagavdelingene for eldre har åpent mandag-fredag, kl. 10-16. På dagsentrene kan brukerne delta i ulike sosiale aktiviteter og få servert næringsrik mat. Nedenfor vises noen bilder fra dagsentrene.

Dagavdeling Vea – Nystekte vafler

Spiseplassen – Vea

Inngangspartiet – Vea

Kos med bøker – Vea

Stue med utsikt mot Kopervik kirke

Spiseplassen – Kopervik

Dekket til festmiddag – Åkra

Håndmassasje – Åkra

Uteplassen – Norheim

Grilling på Norheim


Over tid har Karmøy kommune sett at det er behov for et eget tilbud for personer med demens og et godt fysisk funksjonsnivå. Karmøy aktivitetstilbud har fra juni 2019 holdt til i Augustehuset på Håvik – midt på Karmøy. Åpningstiden er mandag-fredag, kl. 10-16 og tlf.nummer er 480 63 477.

Tilbudet er lagt opp slik at brukerne er mye ute på  tur i skog og mark og på ulike kulturtilbud og -arrangementer i nærmiljøet. Tilbudet inkluderer en enkel lunsj, som inntas enten inne eller ute på tur, og varm middag hver dag.

Link til tjenestebeskrivelse

Augustehuset aktivitetstilbud – informasjonsskriv

Augustehuset var tidligere en lensmannsgård

Augustehuset – spisebordet

Stue – Augustehuset

 

Fine møbler fra Skudenes bu- og behandlingsheim

Syltetøy laget av deltakerne

Augustehuset har også en snekkerbod

Laget i snekkerboden


Karmøy kommune har to dagsentre med tilbud til personer med utviklingshemming og/eller multifunksjonshemming. Disse er lokalisert i Veavågen og i Kopervik. Aktiviteter og arbeidsoppgaver er tilpasset interessene og ressursene til den enkelte, og skal bidra til utvikling og opplevelse av mestring. Eksempler på daglig innhold er arbeidsrettede aktiviteter, formingsaktiviteter, fysisk aktivitet/trening, kommunikasjon, ulike former for sansestimulering og kulturelle aktiviteter.


Kontaktopplysninger
  • Avdelingsleder: Telefon 52 81 20 68 / 70
  • EKTA-Aktivitetssenter: Bleikmyrvegen 43, 4276 Veavågen, telefon: 52 81 20 70 / 52 81 20 67
  • Aktivitetshuset Eide: Øvre Eideveg 8, 4250 Kopervik, telefon: 52 81 21 28 / 52 81 21 27


Rus- og psykisk helsetjeneste organiserer flere ulike aktivitetstilbud på dag- og kveldstid, som ikke krever søknad til bestillerkontoret.

Oversikt over aktivitetene og informasjon om påmelding er samlet i en egen kalender: Aktivitetskalender 


Støttekontakt er en tjeneste som tilbys for å gi barn, ungdom, voksne eller eldre som trenger hjelp en støtte til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Tjenesten skal bidra til å gi den enkelte en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. For mange er dette tilbudet avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

Vedtak om støttekontakt er målstyrt og tidsavgrenset.


Ordningen med ledsagerbevis skal bidra i tilrettelegging av samfunnet for personer med funksjonshemming, og retter seg mot funksjonshemmede som er avhengig av å ha med seg ledsager/følgeperson for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Den funksjonshemmede velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager fra gang til gang, f.eks. venn, familiemedlem, støttekontakt.

Les mer ->

Sønadsskjema for ledsagerbevis ->

Slik søker du plass

Søknader om plass i dagsenter og om støttekontakt rettes til kommunens bestillerkontor for helse- og omsorgstjenester, telefon: 52 81 01 22 

Helse- og omsorgstjenester – elektronisk søknadsskjema

Søknadsskjemaet er også tilgjengelig som  PDF