Dag- og aktivitetstilbud

Sist oppdatert 2. januar 2019 09:19

Karmøy kommune har tilbud om plass i dagsenter og tilrettelagte aktiviteter for ulike målgrupper.

Kommunen har flere dagsentre for eldre hjemmeboende.

De fleste dagsentrene for eldre er lokalisert i tilknytning til sykehjemmene.Det er ett lørdagsåpent dagsenter i Kopervik (Torfæusgt 21).

På dagsentrene kan brukerne delta i ulike sosiale aktiviteter og få servert næringsrik mat.


Over tid har Karmøy kommune sett at det er behov for et eget tilbud for demente med et godt fysisk funksjonsnivå. Dagtilbudet har base i Karmøygården i Kopervik, men er en «ute på tur»-gruppe. Det legges opp til å være halve dagene på gåturer og å spise lunsj ute. Det legges også opp til å delta på kulturelle aktiviteter, som å besøke museum og bibliotek.


Karmøy kommune har to dagsentre med tilbud til personer med utviklingshemming og/eller multifunksjonshemming. Disse er lokalisert i Veavågen og i Kopervik. Aktiviteter og arbeidsoppgaver er tilpasset interessene og ressursene til den enkelte, og skal bidra til utvikling og opplevelse av mestring. Eksempler på daglig innhold er arbeidsrettede aktiviteter, formingsaktiviteter, fysisk aktivitet/trening, kommunikasjon, ulike former for sansestimulering og kulturelle aktiviteter.

  • EKTA-Aktivitetssenter: Bleikmyrvegen 43, 4276 Veavågen, telefon: 52 81 20 70 / 52 81 20 67
  • Aktivitetshuset Eide: Øvre Eideveg 8, 4250 Kopervik, telefon: 52 81 21 28 / 52 81 21 27
  • Avdelingsleder: Inghild Halvorsen, e-post: iha@karmoy.kommune.no, telefon: 52 81 20 68 / 70


Rus- og psykisk helsetjeneste organiserer flere ulike aktivitetstilbud på dag- og kveldstid, som ikke krever søknad til bestillerkontoret.

Oversikt over aktivitetene og informasjon om påmelding er samlet i en egen kalender:

Aktivitetskalender


Støttekontakt er en tjeneste som tilbys for å gi barn, ungdom, voksne eller eldre som trenger hjelp en støtte til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Tjenesten skal bidra til å gi den enkelte en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. For mange er dette tilbudet avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

Vedtak om støttekontakt er målstyrt og tidsavgrenset.


Ordningen med ledsagerbevis skal bidra i tilrettelegging av samfunnet for personer med funksjonshemming, og retter seg mot funksjonshemmede som er avhengig av å ha med seg ledsager/følgeperson for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Den funksjonshemmede velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager fra gang til gang, f.eks. venn, familiemedlem, støttekontakt.

Les mer ->

Sønadsskjema for ledsagerbevis ->


Søknader om plass i dagsenter og om støttekontakt rettes til kommunens bestillerkontor for helse- og omsorgstjenester.

Bestillerkontoret       Søknadsskjema