Bolig- og miljøarbeidertjenesten

Karmøy kommune har flere boliger tilrettelagt som bofellesskap for personer med utviklingshemming. Bolig- og miljøarbeidertjenesten har ansvar for tjenester i disse boligene og til enkelte brukere som bor i egen bolig. Boligene er spredt over hele kommunen, med avdelingsledere for hver sone.

Kontaktopplysninger

Boliger og telefon
 • Austbøvegen: 52 81 19 78 / 404 05 154
 • Tomasvegen nr 16: 52 81 19 79, nr 17:  52 81 19 70
 • Litlabjørgvegen: 52 81 20 93 / 97
Avdelingsledere


Boliger og telefon
 • Dalabrekkå: 52 81 17 38 / 39
 • Løftentunet: 52 81 21 08/10
Avdelingsleder


Bolig og telefon
 • Granvegen: 52 81 20 80
 • Rusvikvegen: 52 81 20 95 / 21 68
 • Rusvikvegen 3a: 905 33 670
Avdelingsleder


Bolig og telefon
 • Tøkjemyrvegen: 52 85 71 90 / 91
 • Østhusvegen: 947 95 401
  • Miljøarbeidertjenesten: 52 81 15 20 (vakttelefon: 909 80 496)
Avdelingsleder


Boliger og telefon
 • Mosbronvegen: 52 81 19 40
 • Engtunet: 52 81 20 74
 • Myrdalsvegen: 977 85 878
Avdelingsledere


Boliger og telefon
 • Hålandshøgda: 52 81 19 09 / 990 90 489
 • Øygardshaugen: 52 81 19 15 / 404 19 413
Avdelingsleder