Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Sist oppdatert 4. februar 2020 13:16
Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er for sterkt funksjonshemmede med behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet. Målet er at brukeren skal ha et mest mulig uavhengig liv.
Bruker har selv arbeidslederrollen (evt. noen som kjenner bruker godt) og ansvaret for organisering av arbeidsoppgavene i forhold til egne behov. Bruker styrer selv:
 • hvem som skal være assistent
 • hva assistenten skal gjøre
 • hvor og til hvilke tider

Det er kommunens bestillerkontor for helse og omsorgstjenester som behandler søknader om brukerstyrt personlig assistanse.

Bestillerkontoret     Søknadsskjema        Nasjonal tjenestekatalog (lovgrunnlag mv)


Kontaktperson for BPA-ordningen i Karmøy kommune er avdelingsleder Unni K. Østhus, telefon: 52 81 15 05, e-post: uko@karmoy.kommune.no


Karmøy kommune har avtale med følgende leverandører av BPA-ordningen:

 • Stendi AS
 • AssisterMeg AS
 • HjemmeBest Personlig Assistanse AS
 • Human Care AS
 • Abri Dialogue AS
 • JAG Assistanse AS
 • OptimalAssistanse AS
 • Assent AS
 • Prima Assistanse AS
 • Uloba – Independent Living Norge SA
 • Hav AS
 • Olivia Assistanse AS
 • Unicare BAB AS