Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:34
Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er for sterkt funksjonshemmede med behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet. Målet er at brukeren skal ha et mest mulig uavhengig liv.
Bruker har selv arbeidslederrollen (evt. noen som kjenner bruker godt) og ansvaret for organisering av arbeidsoppgavene i forhold til egne behov. Bruker styrer selv:
 • hvem som skal være assistent
 • hva assistenten skal gjøre
 • hvor og til hvilke tider

Det er kommunens bestillerkontor for helse og omsorgstjenester som behandler søknader om brukerstyrt personlig assistanse.

Bestillerkontoret     Søknadsskjema


Kontaktperson for BPA-ordningen i Karmøy kommune er avdelingsleder Unni K. Østhus, telefon: 52 81 15 05, e-post: uko@karmoy.kommune.no


Karmøy kommune har avtale med følgende leverandører av BPA-ordningen:

 • Abcent AS
 • Aleris
 • Ungplan & BOI
 • AssisterMeg AS
 • HjemmeBest
 • Humana BPA
 • Abri Vekst AS
 • JAG Assistanse AS
 • Omsorgshjelp AS
 • OptimalAssistanse AS
 • Orange BPA AS
 • Prima Omsorg AS
 • Uloba SA