Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er for sterkt funksjonshemmede med behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet. Målet er at brukeren skal ha et mest mulig uavhengig liv.

Bruker har selv arbeidslederrollen (evt. noen som kjenner bruker godt) og ansvaret for organisering av arbeidsoppgavene i forhold til egne behov. Bruker styrer selv:
 • hvem som skal være assistent
 • hva assistenten skal gjøre
 • hvor og til hvilke tider

Generelt om tjenesten


Det er kommunens bestillerkontor for helse og omsorgstjenester som behandler søknader om brukerstyrt personlig assistanse.

Bestillerkontoret     Søknadsskjema        Nasjonal tjenestekatalog (lovgrunnlag mv)

For den delen av BPA-tjenesten som defineres som praktisk hjelp gjelder reglene om egenbetaling.


Kontaktperson for BPA-ordningen i Karmøy kommune er avdelingsleder Unni K. Østhus, telefon: 52 81 15 05, e-post: uko@karmoy.kommune.no


Karmøy kommune har avtale med følgende leverandører av BPA-ordningen:

 • Stendi AS
 • AssisterMeg AS
 • Mio BPA (tidligere HjemmeBest Personlig Assistanse)
 • Humana omsorg og assistanse
 • Abri Dialogue AS
 • JAG Assistanse AS
 • Ecura Hjemmetjenester og BPA AS
 • Assent AS
 • Prima Assistanse AS
 • Uloba – Independent Living Norge SA
 • Hav AS
 • Karmøy BPA AS
 • Unicare Bo & Omsorg AS