Om barneverntjenesten

Barneverntjenesten samarbeider med mange barn og familier som har ulike behov for hjelp.

Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge i kommunen har gode levekår og mulighet til positiv utvikling. Når barn har behov for det skal barneverntjenesten gi råd, veilede eller sette inn andre former for hjelpetiltak. Alt arbeid som blir utført av barneverntjenesten skal være i samarbeid med familien. De fleste barn får hjelp hjemme hos familien sin, mens noen barn får det bedre ved å flytte i fosterhjem eller på institusjon for en periode eller mer langsiktig.

I mange tilfeller er det barnet / ungdommen eller foreldrene som selv tar kontakt med barneverntjenesten og søker hjelp. Det kan også være andre instanser som tar kontakt med barneverntjenesten, som for eksempel helsestasjon, barnehage, skole, PPT, lege og politi. 

Barneverntjenesten kan hjelpe ved ulike utfordringer i familier. Har du spørsmål om barneoppdragelse, grensesetting, atferdsproblem o.l kan du ta kontakt for en samtale. Ofte kan det være nok med litt hjelp på veien.