Melde bekymring

Alle som arbeider i offentlige instanser og tjenester, eller som utfører arbeid for det offentlige, har meldeplikt til barneverntjenesten. Meldeplikten vil si at du er pålagt å varsle barneverntjenesten dersom du blir kjent med forhold du tror vil kunne skade et barns/en ungdoms helse eller utvikling. Meldeplikten gjelder selv om du har taushetsplikt. En offentlig melder kan ikke levere anonym melding til barneverntjenesten. Du finner nærmere informasjon om meldeplikten i:

Det er mange forhold som kan gi grunn til bekymring for et barns eller en ungdoms helse og utvikling. Utrygge familieforhold med store konflikter, mangel på stimulering, mangel på kontakt, mangel på beskyttelse eller barnets/ungdommens egen adferd er bare noen av mange stikkord som kan gi stor grunn til bekymring for et barns eller ungdoms utvikling. Dersom du er i tvil om det du ser gir grunn til bekymring for barnet/ungdommen er du velkommen til å ta kontakt med barneverntjenesten for en drøfting på telefon: 900 63 350, saken kan drøftes anonymt.