Hjelpelinjer for barn og unge

Du kan søke hjelp både på telefon og chat.

Noen ganger er det viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Hvis barn og ungdom opplever hjemmesituasjonen så vanskelig at de trenger hjelp fra noen andre, eller noen er bekymret for et barn eller en ungdom, kan de kontakte:

Har døgn åpent hele uken. Barn, unge og voksne som er bekymret kan ringe tlf. 116 111 hele døgnet. Her møter du profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Hver tirsdag fra klokken 14 til 16 kan du chatte med UngSnakk. Her møter du veiledere som hver dag jobber med å hjelpe barn, unge og voksne som kjenner noen som sliter med alkohol, rus eller vonde tanker. Tjenesten er for deg mellom 10 og 23 år, og du kan være helt anonym.

Røde Kors sitt samtaletilbud gjelder for alle opp til 18 år. Du kan ringe, sende e-post eller chatte og ta opp det som er viktig for deg.

Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen du kan stole på, og som ikke kan se hvem du er. Du kan fortelle om alt, både de gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig. For livet blir faktisk litt lettere når du har noen å snakke med.

Dette er et tilbud til alle som trenger å dele tanker og følelser med noen. Nettjenesten Sidetmedord.no drives av Hjelpetelefonen 116 123. Hjelpetelefonen drives av interesseorganisasjonen Mental Helse. Du kan også chatte via nettsiden deres.

Dette er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Tlf. 116 006 er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

De har åpent døgnet rundt og du kan ringe uansett hvor du bor i Norge. Du kan snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt og tjenesten er gratis.


Barneverntjenestens barnevernvakt i Karmøy

Barneverntjenesten  er en støttespiller når barn har det vanskelig. Barnevernvakten er akuttberedskapen til barnevernet. Den er åpen på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger raskt hjelp.

Du kan også kontakte barnevernet om du er bekymret for hvordan et barn har det, eller har behov for å drøfte en bekymring.

Ta kontakt med barnevernvakten på 915 32 510 (eller politiet på 02800)


Barneverntjenesten

Barn, unge og foreldre som trenger hjelp fra barnevernet skal også få det under koronapandemien. Barneverntjenesten følger ordinære råd og begrenser sin møteaktivitet og gjennomfører mest mulig via telefon og møter på nett. Se mer informasjon om koronasituasjonen og barnevernstjenesten på Bufdir sin nettside. Barnevernstjenesten kan kontaktes:

  • Barnevernvakten: 915 32 510  (åpningstid 15.30-08.00)
  • Barneverntjenesten: 900 63 350  (åpningstid, hverdager 08:00 til 15:00)
  • Alarmtelefonen barn og unge: 116 111 (hele døgnet)

Andre tilbud i Karmøy kommune

Helsestasjon for ungdom i Karmøy: 
  • Helsestasjon for ungdom på Åkra åpningstider onsdager fra kl. 16.00 – 18.00, tlf. 58 81 15 51.
  • Helsestasjon for ungdom på Norheim (Oasen 2.etg) åpningstider mandager fra kl. 16.00-18.00.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste:
Har du som forelder noe du tenker på eller bekymrer deg over i forhold til barnet ditt?
Ta kontakt med oss på helsestasjonene:
  • Skudenes helsestasjon:  52 81 14 20
  • Kopervik helsestasjon: 52 85 75 50
  • Avaldsnes helsestasjon: 52 81 15 02
  • Norheim helsestasjon: 52 81 16 90
  • Åkra helsestasjon: 52 81 15 51