Bli fosterhjem

Et familiehjem er et privat hjem som tar i mot barn og unge. Vi leter etter deg/dere som ønsker å ha en stor betydning i et barns liv!

Hva er et fosterhjem?

Fosterhjem er helt vanlige hjem som tar imot et barn/ungdom som av ulike årsaker trenger et annet sted å bo for en periode eller mer langsiktig. Barn og ungdom er forskjellige, noe som betyr at vi også trenger ulike typer fosterhjem. Vi jobber for at barn og ungdom skal få det fosterhjemmet som er riktig for dem.

Dersom du ønsker å bli fosterhjem må du først bli godkjent. En godkjenning innebærer at dere sammen med ansatte hos barneverntjenesten går gjennom en kartlegging om hvem dere er; erfaringer, bakgrunn, styrker, utfordringer, nettverk etc. Utifra denne kartleggingen så utarbeides det en sosialrapport som blir grunnlaget for en eventuell godkjenning. Videre må det også foreligge godkjent helseattest og politiattest. Hjemmet får opplæring før man starter opp.

Å bli fosterhjem er, og skal være, en stor avgjørelse for en familie. Det kan gi mange gleder men det kan også være utfordrende i perioder. Det viktigste er kanskje et engasjement for de barn og unge som har ulike erfaringer med seg i sin ryggsekk.

En fellesnevner for fosterhjem er at de skal skape et stabilt miljø for barnet slik at det får mulighet til å oppleve trygghet og utvikle seg positivt. I et ordinært fosterhjem har fosterforeldrene som oftest vanlig arbeid i tillegg til oppdraget som fosterhjem. For noen barn som bærer med seg særlig vanskelige opplevelser så er det behov for ekstra støtte, da vil en av de voksne i fosterhjemmet i tillegg kunne bli frikjøpt fra sitt ordinære arbeid for en periode.

Hvem kan bli fosterforeldre?

Vi ser etter deg som har ønske og engasjement til å ta vare og være tilstede for barnet eller ungdommen. Du/dere må også ha:

· stabil livssituasjon

· interesse og overskudd til å gi barn eller ungdommer et trygt og godt hjem

· evne til å være utholdende og raus

· alminnelig god helse

· gode samarbeidsevner

· økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn og ungdom rom for livsutfoldelse

· god vandel- godkjent politiattest

Opplæring og oppfølging

Som fosterhjem i Karmøy kommune får du:

· Opplæring før oppstart.

· Oppstarts kurs den første perioden (En god start).

· Kurs og oppfølgingsprogrammer underveis i en plassering.

· Oppfølging av kontaktperson.

· Vaktordning utenom ordinær arbeidstid.

Ekstra støttefunksjoner som innvilges etter behov:

· Fri/besøkshjems ordning.

· Individuelt tilpasset veiledning.

· Støttefunksjoner som familieveiledning, miljøarbeider, støttekontakt etc.

· Frikjøpgrad fra ordinært arbeid.

Lønn som fosterforeldre

Som fosterhjem for Karmøy kommune får du:

Som frikjøpt fosterhjem får du i tillegg: 

  • I tillegg til grunnpakke blir en av de voksne frikjøpt. Et frikjøp er tilsvarende den årslønnen* du har i den ordinære jobben din. * oppad grense til 5 G. Årslønn beregnes utfra erfaring og relevant utdanning. 

Stegene for å bli fosterhjem

For dere som ikke har vært fosterhjem tidligere så er det sikkert mange spørsmål rundt både det hverdagslige og det mer formelle som dukker opp.

Vi som barneverntjeneste har lang erfaring fra samarbeid med fosterhjem, og vi tar gjerne en samtale rundt det du lurer på.

Kontaktinformasjon

Rekruttering av fosterhjem:

Line S. Bøe

lsb02@karmoy.kommune.no

Tlf. 47904069