Bli besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Det er også ønskelig at du kan se dette for deg på lengre sikt, slik at det blir et stabilt tiltak for ungdommen.

Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter støttekontakt og besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Ta kontakt med oss:

Telefon
Sentralbord: 900 63 350
SMS: 977 77 709

E-post
barnevernet@karmoy.kommune.no