Helse og omsorg

Sist oppdatert 17. juni 2020 08:09

Karmøy kommune skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Dette gjelder ikke spesialisthelsetjenester, som utføres av helseforetakene (Helse Fonna).