Helse og omsorg

Sist oppdatert 20. desember 2018 13:10

Karmøy kommune skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Dette gjelder ikke spesialisthelsetjenester, som utføres av helseforetakene (Helse Fonna).