Hedret for sine 38 år i Karmøy kommune

Etter 38 år i Karmøy kommune har Arnfrid Mossige Vårvik sin siste arbeidsdag som helsesykepleier onsdag 30. september. Kollegaer og ledere for helsestasjons- og skolehelsetjenesten hedret henne med blomster, gaver og gode ord.

1. juni 1982 startet Arnfrid Mossige Vårvik som helsesøster i Skudeneshavn i Karmøy kommune. Den gangen var fylkeskommunen arbeidsgiver, men Karmøy kommune overtok ansvaret for helsestasjonene da kommunehelseloven trådte i kraft 1. januar 1984. Arnfrid og de andre helsesøstrene fikk da Karmøy kommune som arbeidsgiver.

Arnfrid Mossige Vårvik er den i helsestasjons- og skolehelsetjenesten med lengst fartstid. Siden 1982 har Arnfrid hatt sin faste arbeidsplass i Skudeneshavn. Organiseringen har endret seg mange ganger i løpet av disse årene. Arnfrid har vært helsesøster, distriktsleder og fagansvarlig i Skudeneshavn. I 2019 skiftet hun tittel til helsesykepleier som følge av den nasjonale vedtatte navneendringen.

Arnfrid har vært stabiliteten og bautaen i Skudenes. Hun har tatt mot mange nye barn, foreldre og ansatte opp gjennom tidene. Hun har alltid vært villig til å hjelpe til andre steder i korte perioder, men har aldri ønsket å bytte arbeidssted.

Når hun startet i Karmøy kom hun direkte fra helsesøsterutdanning i Oslo. Før det hadde hun flere års erfaring fra Haukeland og Stavanger fra nyfødt- og prematuravdeling. Interessen og omsorgen for nyfødte, premature, funksjonshemmede og de mest sårbare blant oss har vært hennes hjertesaker. Hun fungerte lenge som en ressurs på dette området i tjenesten. Mange kollegaer har hatt glede av hennes fagkompetanse. Svært mange barn og foreldre har hatt kontakt med henne både gjennom de planlagte konsultasjonene og gjennom ekstra støtte, hjelp og veiledning i vanskelige situasjoner. For Skudenesbuen er hun synonym med Skudenes helsestasjon.

Arnfrid har et stort hjerte, også for kollegaer. I den lange tjenestetiden er det ikke få ansatte, helsesykepleiere, sekretærer, jordmødre og leger som har fått opplæring og har hatt glede av kollegaskap, samarbeid, støtte og hjelpsomheten til Arnfrid. Av kollegaer beskrives hun som en faglig sterk og bevisst helsesykepleier. Hun har hele tiden stått på for faget og hatt en tydelig stemme inn mot hva som må prioriteres i tjenesten.

Arnfrid framhever selv utviklingen i tjenesten og fokusområder gjennom disse fire tiårene:

  • 80-tallet med fokus på fysiske screeningundersøkelser i skolealder, omsorgssvikt og barnemishandling, spiseforstyrrelser.
  • 90-tallet med fokus på psykiatri opptrappingsplan og satsing innen psykisk helse og samspill med barn, dialog, sorgarbeid, nettverksbygging, jordmortjenesten og innføring av elektronisk journalsystem.
  • 2000- tallet med fokus på EPDS (depresjon i svangerskap og barseltid), ammevennlige helsestasjoner, søvngrupper, overvekt hos barn, psykisk helse og foreldreveiledning.
  • 2010- tallet med fokus på psykisk helse, seksuelle overgrep, vold, NBO (newborn behavioral observation), COS (trygghetssirkel), psykologtjeneste.

Hun framhever også god mulighet til veiledning og kompetanseheving på en rekke områder i denne tiden.

Arnfrid er fleksibel og romslig, aldri vært vanskelig å be om tjenester, enten det har vært faglige eller administrative oppgaver og har med sin kompetanse og arbeidsvilje bidratt til fellesskapet og til utviklingen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten kommunen har i dag.

Fredag 25. september ble hun hedret av kollegaer og ledere for helsestasjons- og skolehelsetjenesten med blomster, gaver og gode ord.