Har du stemmerett ved folkeavstemning om målform?

5. november får innbyggerne i Kopervik anledning til å si meningen sin om hovedmålform på den nye barneskolen på Stangaland.

Nå er manntallet – fortegnelse over de som kan delta i folkeavstemningen – utlagt i kommunens servicetorg på rådhuset i Kopervik.

Alle over 18 år som bor i inntaksområdet til Stokkastrand og Eide skoler kan delta i avstemningen. I tillegg vil kretsgrensene endres slik at noen barn som i dag sokner til Kopervik skole vil høre til den nye skolen, og da får de som bor i disse områdene (de som bor langs Sundveien, i Kopervik sentrum og øst for sentrum (Kalvatre til Rusvika) ) også blir tatt med på råd. Og enda til folk som bor andre steder i landet og som skal ha elever på de Stangaland skole har også rett til å bli hørt.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til Karmøy kommune, rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK innen 29. oktober.

Les mer på vår temaside om folkeavstemningen.