Har du det du trenger for noen dagers forbruk

Vi er inne i årets “egenberedskapsuke”. Det innebærer at myndigheter på alle nivåer forsker å sette fokus på folks mulighet for å greie seg selv en krisesituasjon. “Egenberedskap” innebærer at det kan være situasjoner der offentlige etater ikke kan hjelpe deg fordi deler av samfunnsapparatet er satt ut av ordinær funksjon eller må prioritere ressursene til noen som trenger det mest. Det betyr at du bør tenke igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forberede deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Rådet fra sentrale myndigheter, er at vi alle ruster oss for å utstå tre døgn uten forsyninger. Det innebærer at vi kanskje må ha et lite lager av vann, ved (eller gass til oppvarming), matvarer, klær og så videre som kan gripes til i en vanskelig situasjon.

Her kan du se fire korte filmer som tar opp vanlige misforståelser om “egenberedskap”:

 

 

 

 

Du kan lese mer om egenberedskap på nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).