Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan 2020-2023

Rådmannen la 28. oktober fram forslag til kommunens budsjett og økonomiplan for perioden 2020-2023.

Forslaget er lagt ut på en egen digital portal, Framsikt
Hele budsjettet og økonomiplanen kan også lastes ned i pdf-versjon.

Behandling av budsjettet
Formannskapet starter sin behandling av budsjettet på et arbeidsmøte mandag 4. november. Selve budsjettbehandlingen vil foregå mandag 2. desember, og det skal sluttbehandles i kommunestyret mandag 16. desember.

Innspill
Karmøy kirkelig fellesråd, budsjettvedtak
Karmøy kirkelig fellesråd, budsjett og økonomiplan 2020-2029
Karmøy kirkelig fellesråd, budsjett i tall 2020
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, RFM budsjettinnspill 2020
Eldrerådet, ELD budsjettinnspill 2020

Budsjettartikler
Kommunen har publisert en del artikler om budsjettet, Budsjettartikler samlet

Rådmannens budsjettframlegg ble filmet av Karmøynytt – opptaket finner du her:
Rådmannens budsjettframlegg