ÆSJ! -Fare for at snus og kondomer ender i sjøen.

Har man ikke avfallsbøtte på badet

er det fare for at snus og kondomer ender i sjøen.

Gjør nærområdet mer miljøvennlig, hjelp oss å spre ordet.