Grønt nivå i barnehager og skoler

Fra mandag 31. mai skal skolene driftes på grønt nivå. Dette gjelder både  barnehager, barne-, ungdoms,- og videregående skoler i Karmøy kommune. Kommunen er nå på laveste risikonivå i pandemien, det vil si risikonivå 1.

-Det er en glede at vi nå kan ta hverdagen tilbake i barnehagene og skolene våre, sier kommunalsjef i oppvekst og kultur, Bjørn Andersen.

Kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen, gleder seg over grønt nivå i skoler og barnehager.

Det er faglige anbefalinger som  ligger til grunn for belsutningen om å gå over fra gult til grønt nivå.

-Etter siste anbefalinger fra Folkehelseinstituttet  ser vi kke noen smittevernfaglig grunn til at vi skal holde barnehager og skoler på gult nivå, sier smittevernlege Martin Eikrem.  

Lettelser for barn og unge

Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene.  Klassen eller avdelingen trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.

Beredskap

Det er viktig å presisere at barnehager og skoler til enhver tid må ha en beredskapsplan for rask oppskalering av tiltaksnivå. De må kunne bidra til å definere nærkontakter ved en eventuell smittesporing. Ansatte må også omfattes av en slik oversikt.

-Det er viktig at skoleledelse og ansatte fortsatt opprettholder et høyt fokus på kontaktreduserende tiltak i kollegiet og andre smittevernforebyggende tiltak. Dette vil sikre at man både kan begrense smitte og opprettholde normal drift, selv om det eventuelt skulle oppstå enkelttilfeller blant elever eller ansatte, sier smittevernlegen.

Les mer om grønt nivå i skoler og barnehager.