Grindhaug skole vant bildekonkurranse

Sist oppdatert 2. oktober 2019 14:14

Klasse 5B på Grindhaug skole vant bildekonkurransen i uke 3 av Beintøft 2019. Temaet for konkurransen var matpakkens reise, og elevene løste dette på humoristisk vis med frukthatter og beskrivelser av hvor maten kommer fra i verden.

Beintøft

55.000 elever fra hele landet er med på Beintøft 2019. Beintøft er Norges største gå-til-skolen-aksjon, og varer i hele september. Med Beintøft ønsker Miljøagentene å bidra til større miljøengasjement og bevisstgjøring av miljøproblemene tilknyttet bilkjøring i skole og lokalsamfunn. Miljøvennlig transport til og fra skolen gir mindre luftforurensning lokalt og lavere CO2-utslipp skapt av biltrafikk. Det oppstår færre trafikkfarlige situasjoner, og barna blir mer opplagt til å ta til seg kunnskap gjennom hele skoledagen. Mer informasjon finner du på www.beintoft.no.

Hovedvinnerne i Beintøft kommer i uke 41.