Gratis rådgiving til reiselivsbedrifter

Næringshagen Rogaland Ressurssenter AS kan bistå lokale reiselivsbedrifter i Karmøy kommune med inntil fem timer gratis rådgiving. Dette som en hjelp i det som for mange er en krevende periode.

Næringshagen uttaler at rådgiverne har en kjernekompetanse på hva som gjør at noen bedrifter lykkes, og andre ikke. Næringshagen skal bidra til vekst og utvikling i lokalt næringsliv ved å bistå regionens selskaper med våre verktøy for vekst. 

Gjennom det nasjonale Næringshageprogrammet er det i 2020 vederlagsfritt å motta inntil fem timer med bistand. Næringshagen tilbyr råd og veiledning, hjelp med søknadsskriving for Covid-19 midler og andre støtteordninger og bistand innenfor nye satsingsområder.
For mer informasjon ta kontakt med:

Jan Thore Lippestad lippestad@rrs.no975 69 747
Rannveig Madsen rannveig.madsen@rrs.no452 52 162