Gratis HPV vaksine for utvalgte grupper

Sist oppdatert 5. november 2018 09:12
Karmøy kommune vil i samarbeid med Folkehelseinstituttet tilby gratis HPV-vaksine for grupper som har dårligere mulighet til å beskytte seg mot HPV-infeksjon enn andre (bl.a. rusavhengige og menn som har sex med menn født etter 1991). Vaksinen beskytter mot kreft som skyldes HPV (Humant papillomavirus).

Dersom du er interessert i dette tilbudet, kan du ta kontakt følgende steder:

  • Rusavhengige kan kontakte avdeling for mottak og oppfølging (MO-senteret) i Havnagata 9 i Kopervik. Telefon: 52 81 16 30. Tilgjengelig mellom kl. 08.00 og 15.00
  • Menn som har sex med menn født i 1991 eller senere kan kontakte helsestasjon for ungdom på hhv. Norheim, Oasen, 2. etg (vaksinering vil skje mandager, kl 16-17) og Åkra (vaksinering vil skje onsdager, kl 16-17).

Gardasil skal ikke gis til gravide eller personer med kjent overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene i vaksinen.

3 doser

Vaksinasjon med Gardasil består av tre doser når den gis til personer over 15 år. Dosene gis i løpet av 6-12 måneder, andre dose minst to måneder etter første, siste dose minst fire måneder etter andre dose.

Om HPV-viruset

HPV er et svært vanlig virus. Det finnes mange ulike typer HPV. Viruset smitter lett ved seksuell kontakt, og de fleste får en eller flere HPV-infeksjoner i løpet av livet. Det er vanligst å bli smittet i ung alder.

De fleste merker ikke at de er smittet med HPV (har ingen symptomer). I de fleste tilfeller går en HPV-infeksjon over av seg selv i løpet av noen måneder. Noen ganger kan viruset føre til langvarig infeksjon, som i sjeldne tilfeller kan føre til forstadier til kreft og kreft.

Den vanligste kreftformen som skyldes HPV er livmorhalskreft hos kvinner. HPV kan føre til kreft i endetarm (anus), munn og svelg hos begge kjønn. HPV kan også føre til kreft i skjede og ytre kjønnsorganer hos kvinner, og på penis hos menn. HPV-vaksinen kan beskytte mot disse kreftformene.

FHI sin side om vaksinen: https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/

Utvalgte grupper

Bakgrunnen for utvalg av grupper er følgende: Rusavhengige og sexarbeidere kan være mer smitteutsatt, ha dårligere egenomsorg og mulighet til å passe egen helse og en vanskelig økonomisk situasjon. Menn som har sex med menn får tilbudet ettersom de ikke får flokkbeskyttelse gjennom vaksinasjonsprogrammene som inntil høsten 2018 kun gjelder for jenter og unge kvinner.