Gratis hjelp til å finne fram i koronatiltak for bedrifter

Kommunene tilbyr gratis navigasjonshjelp i tiltakspakker for bedrifter.

De ti Haugaland Vekst-kommunene har gått sammen om et felles tiltak for å gi bedrifter som har behov navigasjonshjelp i regjeringens ulike tiltakspakker. Veiledningen vil bli gitt av førstelinjetjenesten, som er kommunens etablererveiledning. Nå tas dette apparatet i bruk også for å veilede bedrifter i tiltakspakker knyttet til korona-situasjonen. Hjelpen er gratis i inntil 3 timer.

Hovedhensikten med dette tilbudet er å hjelpe bedrifter med å finne fram til de tiltakene som er aktuelle for den enkelte bedrift.

Bedrifter i Karmøy kommune tar kontakt med Skape via e-post til post@skape.no eller på telefon til 994 07 527/974 67 981. Rådgivere for bedrifter i andre kommuner framgår av tabellen nedenfor.

Store utfordringer

Korona-situasjonen med tilhørende nasjonale smittetiltak og restriksjoner har skapt store utfordringer for næringslivet. For å gjøre noe med dette er det blitt presentert mange gode tiltak nasjonalt og det finnes mange gode hjelpere som ønsker å bidra til å bedre situasjonen for bedriftene lokalt. For å koordinere dette arbeidet er det derfor blitt tatt et felles initiativ fra kommunene i regionen om å tilby navigasjonshjelp til bedriftene.

– Det finnes mye informasjon om tiltakspakker, men en del bedrifter er likevel usikre på hvordan de skal navigere i denne informasjonen for å finne det som er aktuelt for dem. Vi håper dette tilbudet kan gjøre det enklere for bedriftene i vår region, sier Inger Kallevik Haavik i Haugaland Vekst.

Ønsker du navigasjonshjelp, ta kontakt med den rådgiveren som er oppgitt for din kommune:

 

Kommune Rådgiver Epost telefon
Vindafjord Medvind24 post@medvind24.no 993 25 412
Etne Medvind24 post@medvind24.no 993 25 412
Tysvær Asbjørn Moe asbjorn.moe@tysver.kommune.no 916 28 338
Bokn Skape post@skape.no 994 07 527/974 67 981
Sveio Atheno post@atheno.no 452 89 928
Haugesund Skape post@skape.no 994 07 527/974 67 981
Karmøy Skape post@skape.no 994 07 527/974 67 981
Sauda Sauda Vekst post@sauda-vekst.no 416 05 642
Suldal Suldal Vekst post@suldalvekst.no 977 75 757
Utsira Skape post@skape.no 994 07 527/974 67 981