Godt økonomisk resultat i Karmøy kommune

Karmøy kommune fikk et godt resultat i 2020 til tross for et usikkert, uforutsigbart og svært krevende år.

Netto driftsresultat for fjoråret ble 133 millioner kroner, det tilsvarer 4 prosent av driftsinntektene. Kommunen oppnådde dermed et resultat som er 65 millioner kroner bedre enn planlagt for 2020.

– Jeg vil først og fremst takke alle våre dyktige medarbeidere som har gjort en fantastisk innsats i et annerledes år. Alle har vist en enorm omstillingsevne i den pågående pandemien og har tatt på seg både nye og andre arbeidsoppgaver, mange har bidratt til innsparing og effektivisering. Det skjer samtidig som tilbudet til innbyggerne er ivaretatt på en utmerket måte, sier rådmann Vibeke Vikse Johnsen. Alle etater og stab i Karmøy kommune har hatt et mindreforbruk i 2020.

Se rådmann Vibeke Vikse Johnsen, regnskapssjef Cathrine Ellingsen og økonomisjef Morten Sørensens fremleggelse av regnskapet for 2020.