Gode muligheter for å få vaksine

Det er for tiden god kapasitet til vaksinering mot korona. Det er nok folk til å sette vaksinen og nok vaksinedoser til alle som vil ha. Alle over 12 år kan få koronavaksine. De som skal ha 2. dose må være over 16 år og de som skal ha 3. dose må være over 18 år.

Smittevernlege Neli Kolarova anbefaler alle som kan det om å ta tre doser, både for egen del og for å bremse smitten i samfunnet.

– Vi har ingen mangel på vaksiner nå. De som kommer til Bygnes kan til og med få velge mellom de to vaksinetypene Morerna og Biontec. Og vi har folk nok til å vaksinere. Dermed er det bare for karmøybuen melde seg på, sier smittevernlege Neli Kolarova. Og det kan faktisk være en fordel å ta en annen vaksine som 3. dose enn de to første.

Det er ikke lenger noen grupper som skal få vaksine først – nå er det opp til alle å bestille seg time når det passer. Mange timer ligger åpne i Helseboka, flere måneder fram i tid.

Alle over 12 år kan få vaksine, men hvor mange doser som anbefales avhenger litt av alder og helsetilstand. De fleste under 16 år tilbys én dose. De som er under 16 år må levere samtykkeskjema fra foreldre eller foresatte.

Alle som er over 18 år kan få tre doser. – Det er viktig at alle som har mulighet for det, også tar 3. dose når det har gått 20 uker siden dose 2, sier Kolarova. Det gir bedre og mer langvarig beskyttelse.

Drop in

De som skal ta dose 1 og 2 trenger ikke engang bestille time. – Vi har drop in-tilbud hver tirsdag, onsdag og torsdag på koronasenteret på Bygnes.

Det er viktig for kommunen at det er enkelt å få tatt vaksinen. Derfor er det gode sjanser for at også apoteker og bedriftshelsetjenester kan få bidra i vaksinearbeidet om ikke så lenge.

For seg selv og andre

Det er valgfritt å ta vaksine, men det er viktig av hensyn til samfunnet. – Vaksine bidrar til at risikoen for å bli syk av covid-19 synker, sier Kolarova.  Mye av grunnen til å at vi ikke ønsker at mange blir syke samtidig, er at det kan overbelaste helsevesenet. Det fører ikke bare til stor slitasje, men også at mange konsultasjoner og operasjoner må utsettes. Det innebærer at korona kan ramme langt flere enn dem som selv blir smittet, understreker smittevernlege Neli Kolarova.

Høy smitte

Denne uka har en flere ganger satt nye smitterekorder. Opp til over 70 smittede pr. dag er mer enn vi har hatt noen gang tidligere i pandemien. Det bidrar til høyt sykefravær, noe som blant annet rammer barn og unge som ikke får det tilbudet de har krav på i skole og barnehage.

Alt tyder på at det vil være mye smitte i samfunnet i lang tid framover. Vaksine reduserer risikoen for alvorlig sykdom og død.

God vaksinestatisikk

Sammenliknet med mange andre kommuner, ligger Karmøy godt an i vaksineringen. Det at alle aldersgrupper kan tilbys vaksine når de ønsker det, er et tegn på at det går veldig bra.

På den annen side har bare halvparten av de som har tatt 1. og 2. dose tatt 3. dose så langt. Det gjelder særlig blant de yngre, men det skyldes at det for mange ikke har gått de nødvendige 20 ukene fra 2. til 3. dose.

Les mer om vaksine på kommunens vaksineside.

Les mer om korona generelt på kommunens koronaside.