Gjensynsglede i Karmøyskolen

Glade barn fra første til og med fjerde trinn fylte klasserommene i Karmøyskolen i dag.

-Skolene i dag  åpnet  gradvis opp for å sikre en trygg og god oppstart på timeplanen. Dette vil gjøre det enklere å følge de råd som er i veilederen om redusert avstand og god hygiene, sier skolesjef Lars Inge Svalland.

Det var mange spente elever, lærere og foreldre som møtte opp på skolene. Endelig er elevene i 1. til 4. trinn tilbake på skolen! Det var nesten som første skoledag igjen. Flaggene var heist og lærerne tok imot elevene i skolegården.

Skolene er godt forberedt for å følge de generelle smittekravene, både i skolegården og inne i klasserommene. Det var under 5 prosent av elevene som ikke møtte opp på skolene i dag.

Selv om skoler har hatt elever og ansatte på jobb, så er det dette alle har sett frem til å få elevene igjen tilbake i skolegården.

Elevene strålte i skolegårdene, de hadde gledet seg lenge til å være sammen med klassevenner igjen, leke mye ute og ha en fin dag på skolen og SFO.

Trygg og god skolehverdag

Den siste uka har skolene jobbet med å forberede åpningen av skolene og organisere en ny skolehverdag etter veilederen for skole som utgangspunkt.

Elever er nå delt inn i mindre grupper, større arealer på skolene blir tatt i bruk og friminuttene er organisert på en annen måte enn vanlig. I tillegg vil mer undervisning foregå utendørs, elevene har faste plasser med god avstand, og vask av hender og utstyr står som en vesentlig del av den nye skolehverdagen. Kontaktpunkter mellom elevene og ansatte er blitt redusert, med dette vil Karmøyskolen si – velkommen tilbake!