Gjenåpning av skole og barnehage etter påske

Kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio planlegger for å kunne åpne skolene for undervisning på rødt nivå over påske dersom den lokale smittesituasjonen muliggjør dette.

Det gjelder barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.

Kommunene vil følge smittesituasjonen gjennom påsken, og vil gjøre en ny vurdering påskeaften 3. april.

Dersom det åpnes for undervisning på rødt nivå, vil skolene bruke 6. april til å klargjøre for dette nivået, og det vil derfor bli digital undervisning denne dagen.

Barnehagene fortsetter på rødt nivå i påskeuka og i uka etter påske. SFO fortsetter som nå til og med 6.april.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Bjørn Andersen, gjør skolene klar til å åpne på rødt nivå fra onsdag 7. april.