Gjenåpning av Karmøyskolen for 5.-10. trinn

Velkommen tilbake til skolen! – l løpet av neste uke vil alle elevene være på plass. Skoledagen må organiseres annerledes enn tidligere der faktorer som bemanning, arealer, renhold og skoleskyss spiller inn. Elever og foresatte vil få beskjed fra sin skole via Visma Flyt Skole om når de skal møte opp med mere. Det er viktig at foreldre  tar kontakt med rektor om det er noe de lurer på. Godt å kunne ønske alle elevene tilbake til Karmøyskolen, sier skolesjef Lars Inge Svalland.

Med gode smitteverntiltak vil det være trygt å komme tilbake til skolene igjen. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger rådene for smittevern.

Det vil bli gitt lokale tilpasninger for elever og familier i risikogrupper for å minimere risiko for alvorlig sykdom.

Tiltakene i Karmøyskolen er hovedsakelig knyttet til

· Syke personer skal ikke være i skole/SFO

· God håndhygiene med hyppig håndvask

· Redusert kontakthyppighet mellom personer

Bruk av offentlig transport til og fra skolen skal i tråd med nasjonal veileder, begrenses så mye som mulig. Det oppfordres til at elevene går, sparker eller sykler for å begrense trafikken rundt skolen.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Elevene må vaske hendene før de kommer på skolen, og med en gang de kommer hjem. Det er viktig at foreldre har fokus på smittevern sammen med barna sine.

Syke elever skal ikke møte på skolen, og personalet vil være ekstra oppmerksomme på om eleven utvikler symptomer. Foreldrene vil bli kontaktet dersom dette skjer, og eleven må hentes så snart som mulig.

Karmøyskolen sørger for at elevene har et trygt og godt skolemiljø, og alle som jobber på skolen, skal følger med på at elevene har det fint.

Vi gleder oss til å treffe alle elevene igjen!