Gebyrløsning for tilsyn av private avløpsanlegg

Fra 2020 startet Karmøy kommune opp med gebyrordning for tilsyn av mindre avløpsanlegg i Karmøy kommune, som et mandat kommunen håndhever etter forurensingsforskriftene.
Det vil si at om en eier et privat avløpsanlegg, vil en få et årlig gebyr
på 310 kr.
Dette vil fra året 2021 komme som en enkelt sum i årets første kvartal. Men for 2020 kom gebyret i siste kvartal.

Vi har flere typer renseløsninger/avløpsanlegg i kommunen vår, her er noen utvalgte:

  • Trykkinfiltrasjonsanlegg
  • Selvfallsanlegg
  • Mini renseanlegg
  • Våtmarksanlegg
  • Tett tank/samletank med alarm
  • Gråvannsanlegg

Hva dekker dette gebyret?

Gebyret dekker hele jobben som skal gjøres ved et tilsyn.
Registrering, planlegging av tilsynet, selve tilsynet og til å ferdigstille tilsynet med rapport, som i etterkant blir sendt til kunde/innbyggeren.

Wilhelm Trodahl, tilsynskontrollør i kommunen forklarer det sånn:

«Det er som en «EU-kontroll», når vi foretar et tilsyn.
Selv om du har bilen din på service, så må du ha EU kontroll for å kontrollere at den er i lovmessigstand til å kjøre.
Nettopp dette gjør vi under vårt tilsyn av ditt private avløpsanlegg også.
Vi kontrollerer at anlegget er sånn det skal vær i henhold til forurensingsforskriftene og oppdaterer deg ved eventuelle mangler eller manglende opplysninger på ditt anlegg, i etterkant etter av tilsynet.»

Årsaken

Det er mange årsaker til hvorfor dette er viktig å følge opp. Forurensing er ikke lov og derfor ganske strengt.
For å kunne sikre at grunnvannet ikke blir forurenset av utslipp så må en fange opp og følge opp alle avløpsanlegg.
Klart vann og grunnvann kan påvirkes av ditt avløpsanlegg.
Målet er å få «klart vann» og kontrollere grunnvannet. Det er derfor det er viktig å vite om- og ha kontroll på hvor utslippene er.
Tilsynet går ut på å kontrollere, kartlegge og å finne ut hva anlegg det er.
I tillegg til hva utslipp som kommer fra anlegget og hva forutsetninger det er satt til et slikt anlegg.
Er det mangler tilknyttet anlegget, blir det laget en rapport på det hvor eier av anlegget må få dette ordnet opp i.

Historie

Det blir gjennomført kontroller i heile Norge av alle kommuner. De første kontrollene startet allerede i 2007.