Fylkets miljøvernpris har gått til Sjøørettsprosjektet.

Rogaland fylkeskommune har tildelt årets miljøvernpris 2021 til Sjøørretprosjektet i Rogaland. Prosjektet omfatter alle prosjekter i fylket som har som formål å bedre livsvilkårene for sjøørreten, blant annet gjennom habitatforbedrende tiltak og restaureringstiltak, og er et samarbeid mellom private og offentlige aktører. Sjøørretprosjektet i Karmøy er en del av dette. I Karmøy kommune har man, gjennom de frivillige i Karmøy jeger og fisk til nå gjennomført tiltak for å ta vare på sjøørreten i Stangelandsåna, Brekkebekken, Hilleslandsbekken, Langåkeråna og Stolsåna. Med blant annet å

  • Fjerne hindringer for fisken
  • Plante trær langs bekker
  • Ryddet søppel i bekker
  • Lagt ut gytegrus i enkelte bekker

Karmøy kommune gratulerer alle sjøørretens ildsjeler i Karmøy jeger og fisk og resten av de frivillige i fylket, som er med på prosjektet i sine kommuner, med prisen.

Les mer om utdelingen her

Her er video om arbeid gjort med gytegrus