Full fart for prosjekteringsarbeidet ved nye Skudenes Bu- og behandlingshjem

Arbeidet med å etablere det nye omsorgssenteret i Skudeneshavn pågår for fullt. Prosjektet sitt forslag til løsning for nye Skudenes bu- og behandlingshjem er godkjent av rådmannens styringsgruppe.

Det betyr at prosjektet er i god driv. Det er likevel ikke avklart detaljer om hvordan den endelig løsningen blir rent praktisk og visuelt. Bildene av nybygget er kun skisser som i den videre prosessen kan bli videreutviklet eller endret. Det er heller ikke besluttet på hvilken form for enterprise som skal benyttes ved bygging av det nye omsorgssenteret.

Nå engasjeres eksterne, i hovedsak lokale, rådgivere for videre utarbeidelse av løsningen som er valgt for det fremtidige omsorgssenteret. Dette året skal benyttes til å arbeide frem gode og funksjonelle løsninger for bygget.

Byggearbeidene er planlagt å starte våren 2021 og det nye omsorgssenteret skal stå ferdig rundt årsskiftet 2022/23. Prosjektet har en total ramme på 157,3 millioner kroner.

Det nye omsorgssenteret i Skudeneshavn er planlagt med 32 sykehjemsplasser og åtte omsorgsboliger. Omsorgssenteret skal plasseres på den samme tomten hvor det tidligere sykehjemmet sto. Nybygget skal plasseres slik at de fleste rom og uteområder har en solrik utsikt mot skole og hovedvei for at beboerne skal få en koselig hverdag i trivelige omgivelser.

Det er i bygg- og prosjekteringsfasen et sterk fokus på at det nye senteret skal unngå et tradisjonelt og institusjonelt preg. Utformingen av omsorgssenteret er ment å skape en mer lun og hjemmekoselig atmosfære.